6509 villrein felt i 2015


6509 villrein ble felt under jakta i høst. Fellingskvoten totalt for landets 23 villreinområder var på 20871 dyr. Arkivfoto: Arne Nyaas

6509 villrein ble felt under jakta i høst. Fellingskvoten totalt for landets 23 villreinområder var på 20871 dyr. Arkivfoto: Arne Nyaas

Opplysninger hentet fra Hjorteviltregisteret viser at 6509 villrein ble felt under jakta i høst. Kvoten totalt var på 20871 dyr. Fellingsprosenten (samlet) ble på 31,2. Til sammenligning var jaktkvoten i 2014 på 20966 dyr. Av disse ble 7944 felt (37,9 prosent). Reduksjonen i antall felte dyr i høst skyldes i hovedsak et svakere jaktresultat på Hardangervidda enn tilfellet var i fjor.

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt (elg, villrein, hjort og rådyr) og bever, pluss opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Alle kan søke informasjon via Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord.

Hjorteviltregisteret viser per dato følgende informasjon om villreinjakta i 2015:


Villreinjakta2015.jpg

 

 

villrein.no – Arne Nyaas