Villreinseminar i Rondane – onsdag 21. januar

I Rondane finner vi noen av de kanskje største utfordringene for villreinen i Norge. Onsdag 21. januar inviterer styringsgruppa for prosjektet ”Villreinens arealbruk i Rondane; naturgrunnlag og betydning av menneskelig aktivitet” til sluttseminar på Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.

Studien som skal legges frem er basert på data samlet inn over fem år – fra 2009 frem til 2014. I prosjektet er det brukt et stort mangfold av kilder og metoder – alt fra kulturhistorisk kunnskap og kunnskap om menneskenes bruk av fjellet i dag, til GPS-data fra radiomerkede reinsdyr. Ved hjelp av disse har forskerne i NINA modellert reinens arealbruk og habitatvalg.

På seminaret vil vi presentere resultatene fra prosjektet og peke på mulige forvaltningstiltak og komme med anbefalinger om tiltak. ”Vi har en rekke anbefalinger som etter vår mening kan iverksettes raskt,” forteller Olav Strand, forsker i NINA. Sluttrapporten vil bli offentliggjort under seminaret.

 

Program og praktiske opplysninger om seminaret

Seminaret blir holdt i Rondesalen på Spidsbergseter Gudbrandsdal hotell, hvor det også blir servert lunsj.

Tid: onsdag 21. januar kl 10:00 – 16:00.

 

Program (med forbehold om justeringer)

Kl 10:00   Ankomst og kaffe

Kl 10:10   Velkommen v/Jan Olav Solstad, leder i styringsgruppa

Kl 10:20   Presentasjon av de ulike delprosjektene

  •      Kulturhistorisk kunnskap v/Per Jordhøy, NINA              
  •      Villreindata v/Olav Strand, NINA                             
  •      Ferdsel v/Vegard Gundersen, NINA                         

Kl 11:25   Lunsj

Kl 12:15   Anbefalinger og konklusjoner fra prosjektet v/Olav Strand og Vegard Gundersen

Kl 13:45   Innspill og diskusjon

Kl 14:15   Beinstrekk og fruktpause

Kl 14:30   Innlegg fra Fylkeskommunene og Nasjonalparkstyret

Kl 15:30   Orientering om oppfølgingsprosjekt v/Olav Strand

Kl 15:50   Avslutning v/Jan Olav Solstad

 

Arrangementet er åpent for alle interesserte og er gratis. Reisekostnader dekkes av den enkelte.

Påmelding til Ingrid Nerhoel på e-post: ingrid.nerhoel@villrein.no eller tlf: 99382736 senest 18. januar 2015 (ny påmeldingsfrist).

 

Vi håper å se mange på Spidsbergseter denne dagen – vel møtt!

 

Mvh

Jan Olav Solstad, Leder i styringsgruppa og Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord.