OBS-varsel i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene


Fire GPS-merkede dyr i området sør for Roskrepp for tiden. Fig: NINA/www.dyreposisjoner.no

Fire GPS-merkede dyr i området sør for Roskrepp for tiden. Fig: NINA/www.dyreposisjoner.no

Varselet går ut til aktører med motorferdselsløyve i området sør for Roskrepp. Fire GPS-merkede dyr har i en periode holdt seg i dette området. Forvaltningssekretariatet i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene ber de som skal kjøre ta spesielt hensyn fremover og viser til vilkår angitt i løyvet.

GPS-merkede dyr representerer normalt sett relativt store flokker. Siden det i området Rosskrepp/Øyarvatnet/Hyttehei er registrert fire forskjellige, så kan man anta at det er snakk om endel dyr. Disse har nå oppholdt seg i området over en periode på ca. tre uker.

Vinterstid er villreinen tilpasset et lavt aktivitetsnivå. De beveger seg minst mulig og bruker mesteparten av tiden på beiting og hvile. Den går på sparebluss, rett og slett. Varselet som nå går ut er ikke til hinder for lovlig aktivitet med snøskuter, men er ment som en påminnelse om vilkår gitt i løyvet. Et av vilkårene er at “dersom det observeres reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventes til faren for forstyrrelse ikke lenger er tilstede”.