Utvidet jakttid på Hardangervidda


Jakttida på Hardangervidda utvides med 12 dager, f.o.m. 01.10.14 t.o.m. 12.10.14. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Jakttida på Hardangervidda utvides med 12 dager, f.o.m. 01.10.14 t.o.m. 12.10.14. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Jakttida på Hardangervidda utvides med tolv dager, fra og med 1. oktober til og med 12. oktober. Håpet er at dyrene skal trekke vestover og inn i Hordaland, og inn i Vinje sør for Kvenna. – Uten brukbar jakt i disse områdene, er det stor sannsynlighet for at det blir felt 1000 færre dyr enn ønskelig, frykter Hardangervidda Villreinutval. Villreinnemnda oppfordrer jegerne til ikke å felles voksen bukk.

I søknaden til villreinnemnda påpekte vilreinutvalet at dyrene så langt i høst (i hovedsak) har stått spredt i Tinn og Nore og Uvdal, med hovedtyngden i Tinn. Disse to kommunene har til sammen 2710 jaktkort. – Med en felling på 60 prosent og 40 prosent i disse to kommunene, vil det bli felt cirka 1340 dyr, antar villreinutvalet som videre anslår at det i tillegg så langt i høst er felt 200 til 300 dyr i Vinje kommune og i Hordaland fylke.

– Konsekvensen av dette vil være vekst i bestanden, og ingen reduksjon i simleandelen, noe som vil gi en stor kalvetilvekst de kommende år. Forvaltningsmessig vil dette være problematisk, påpekte villreinutvalet i søknaden om utvidet jakttid.

I sin vurdering av søknaden om utvidet jakttid viser villreinnemnda til resultatet av den første kalvetellinga på Hardangervidda i sommer (det er gjennomført to tellinger i løpet av sommeren). Den første tellinga viste en kalvetilvekst på cirka 3000. I minimumstellinga som ble gjennomført med fem fly den 25. mars i år, ble det fotografert 37 flokker på til sammen 10195 dyr (10175 dyr ble fotografert i vinteren 2013).

Villreinnemnda sa enstemmig ja til søknaden om utvidet jakttid, og dette ble avgjort i et telefonmøte den 18. september.

I fjor høst hadde Hardangervidda en jaktkvote på 7000 dyr. Av disse ble det felt 2067, som ga en fellingsprosent på 29,5 (det beste resultatet på flere år). Hva blir det endelige resultatet i år?

 

villrein.no – Arne Nyaas