Kalvetelling og fallskjermhopping


Fostringsflokk (simler og kalver) fotografert i Ottadalen Nord (Reinheimen) onsdag 2. juli. Foto: A. Nyaas

Fostringsflokk (simler og kalver) fotografert i Ottadalen Nord (Reinheimen) onsdag 2. juli. Foto: A. Nyaas

Onsdag ble det gjennomført kalvetelling i Snøhetta Øst, Snøhetta Vest, Ottadalen Nord og Forollhogna. Tellinga ble ledet av Roy Andersen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Loggen etter endt dag viste en distanse på drøye 1100 kilometer og 7 timers effektiv flytid (fly fra Røros Flyklubb med tre mellomlandinger på Oppdal). I forrige uke ble det gjennomført tilsvarende tellinger i Rondane Sør, Rondane Nord og Knutshø.

Med unntak av Forollhogna, hvor det måtte to forsøk til før fostringshopene var fotografert (forsøket i forrige uke ble avbrutt på grunn av dårlig vær), gikk årets kalvetellinger i nordområdet som planlagt. I Rondane, Snøhetta og Knutshø er flere simler utstyrt med radiosendere – og dette letter arbeidet betraktelig. Småflyet er utstyrt med peileutstyr og dermed er det forholdsvis enkelt å peile hopene. I Forollhogna og Ottadalen må det letes på “gammelmåten”. Dette betyr systematiske søk i områder hvor fostringshopene pleier å beite på denne tiden av året.

Undertegnede var med som observatør både i forrige uke og nå på onsdag. Småflyet beveger seg forholdsvis raskt og både piloten, den telleansvarlige og observatøren må være på utkikk hele tiden. Når en ny flokk er observert, legges småflyet i posisjon for fotografering; vinduet åpnes og bildene tas, mest mulig rett ovenfra – slik at kalver som skjuler seg mellom voksendyrene vises på bildene. Som observatør forsøker også jeg å ta bilder, men disse må tas gjennom plexiglasset i flyet (det er bare vinduet foran i flyet som kan åpnes). Bildekvaliteten blir sterkt redusert, men bildene er likevel gode nok til at de kan vises på villrein.no. Her er noen av inntrykkene fra flyturen som startet på Røros kl. 09.30 onsdag 2. juli og som endte der drøye åtte timer senere:


Forollhogna og Forollsjøen passeres på tur vestover hvor vi skulle "plukke opp" Roy Andersen på Oppdal flyplass på Fagerhaug.

Forollhogna og Forollsjøen passeres på tur vestover hvor vi skulle “plukke opp” Roy Andersen på Oppdal flyplass på Fagerhaug.


Ned for landing på Oppdal (flyplassen på Fagerhaug markert med rød pil). Sikker pilot på turen var Marius Solhus.

Ned for landing på Oppdal (flyplassen på Fagerhaug markert med rød pil). Sikker pilot på turen var Marius Solhus.


Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet sørvest for Oppdal passeres med utsikt nordvestover.

Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet sørvest for Oppdal passeres med utsikt nordvestover.


Snøhetta (2286 m.o.h.)  og Svånåtindan (2209 m.oh.) sett nordfra.

Snøhetta (2286 m.o.h.)  og Svånåtindan (2209 m.oh.) sett nordfra.


Fostringshop fotografert i Vikebotn i Eresdal og Vistdal statsallmenning i Nesset kommune (Snøhetta Vest). Så langt vest har Roy Andersen ikke tidligere fotografert fostringsdyr. Se kartutsnittet under.

Fostringshop fotografert i Vikebotn i Eresdal og Vistdal statsallmenning i Nesset kommune (Snøhetta Vest). Så langt vest har Roy Andersen ikke tidligere fotografert fostringsdyr. Se kartutsnittet under.Du må like "karuseller" for å trives i småfly som leter etter villrein på bakken. Situasjonsfoto fra Snøhetta Vest.

Du må like “karuseller” for å trives i småfly som leter etter villrein på bakken. Situasjonsfoto fra Snøhetta Vest.


Vi flyr på "kanten" mot Eikesdalen og Eikesdalsvatnet. Det er "langt" ned! Utsikt mot sørvest..

Vi flyr på “kanten” mot Eikesdalen og Eikesdalsvatnet. Det er “langt” ned! Utsikt mot sørvest..


Vi har avsluttet fotograferinga i Snøhetta Vest og passerer Lesja-dalføret på tur sørover mot Ottadalen Nord (Reinheimen); se startbildet.

Vi har avsluttet fotograferinga i Snøhetta Vest og passerer Lesja-dalføret på tur sørover mot Ottadalen Nord (Reinheimen); se startbildet.


På tur mot Oppdal igjen og andre mellomlanding. Her passerer vi Aursjømagasinet i Snøhetta (utsikt nordvestover).

På tur mot Oppdal igjen og andre mellomlanding. Her passerer vi Aursjømagasinet i Snøhetta (utsikt nordvestover).


Tveråvatn i Snøhetta Øst.

Tveråvatn i Snøhetta Øst.


Mellomlanding og tanking på Oppdal, hvor fallskjermhoppere fra NTNU Trondheim var i aktivitet. Hopp fra 15 000 fot.

Mellomlanding og tanking på Oppdal, hvor fallskjermhoppere fra NTNU Trondheim var i aktivitet. Hopp fra 15 000 fot.


To av jentene i klubben sikter seg inn mot landingsmerket på Fagerhaug. Friske saker!

To av jentene i klubben sikter seg inn mot landingsmerket på Fagerhaug. Friske saker!


Etter endt fotografering av fostringshopene i Forollhogna, og etter å ha fløyet Roy Andersen tilbake til Oppdal, tar vi "siste resten" i sørområdet av Forollhogna før vi setter kurs mot Røros igjen. Her flyr vi over Bratthøvollen i Vingelen.

Etter endt fotografering av fostringshopene i Forollhogna, og etter å ha fløyet Roy Andersen tilbake til Oppdal, tar vi “siste resten” i sørområdet av Forollhogna før vi setter kurs mot Røros igjen. Her flyr vi over Bratthøvollen i Vingelen.

Tekst og foto: Arne Nyaas