Boklansering på Sota Sæter i Skjåk


50 år er gått siden Ottadalsområdet ble reetablert som villreinområde. Søndag ble den nye jubileumsboka presentert i praktfulle omgivelser på Sota Sæter i Skjåk. Første rekke fra venstre: Runar Hole (arkeolog), Per Jordhøy (NINA, redaktør …

50 år er gått siden Ottadalsområdet ble reetablert som villreinområde. Søndag ble den nye jubileumsboka presentert i praktfulle omgivelser på Sota Sæter i Skjåk. Første rekke fra venstre: Runar Hole (arkeolog), Per Jordhøy (NINA, redaktør og hovedforfatter), Eigil Reimers (professor i biologi, UIO), Vidar Holthe (Utmarkskonsulent, Norges Skogeierforbund), Knut Granum (sekretær villreinutvalget), Bjørn Dalen (nasjonalparkforvalter Breheimen), Jo Trygve Lyngved (almenningsbestyrer Skjåk Almenning) og Esben Bø (SNO). Andre rekke fra venstre: Arne Granlund (politioverbetjent Lesja-Dovre), Per Dagsgard (sektorleder Skjåk kommune, fangstminneregistrator), Rolf Sørumgård (tidl. Viltforskningen Ås, ressursperson for bokkomitèen), Stig Aaboen (pensjonert almenningsbestyrer, leder av villreinutvalget og bokkomitèen), Johan Berge (leder av villreinnemda), Einar Fortun (pensjonert fjelloppsynsmann i Luster), Astor Furseth (pensjonert tannlege, bokforfatter og fangstminneregistrator), Øyvind Angard (SNO), Oddvar Romundset (språkvasker i boka), Knut Øyjordet (fjellopsynsmann Vågå), Mathias Øvsteng (pensjonert lærer, radiomann, kåsør, jeger og skribent) og Bjarne Fossøy (Snøhetta Forlag). Foto: Arne Nyaas

50 år er gått siden Ottadalsområdet ble reetablert som villreinområde. Sentralt i dette arbeidet stod Øystein Mølmen – som for 25 år siden ga ut den første jubileumsboka om Ottadals-reinen. Søndag markerte villreinutvalet 50 års virke med praktboka «Reinheimen og Breheimen. Frå pil og boge til lasso og gevær». Boklanseringa skjedde på Sota Sæter i Skjåk hvor Stig Aaboen, leder i villreinutvalet og boknemnda, ønsket et tredvetalls gjester  velkommen til middag og boklansering.  Blant disse Per Jordhøy (redaktør og hovedforfatter), Eigil Reimers (professor og villreinforsker), Vidar Holthe (utmarkskonsulent i Norges Skogeierforbund) og Rolf Sørumgård (viltforsker og ressursperson).

 

«Fyrste halvdelen av 1960-talet var ei skjebnetid for både villrein og tamrein i fjella mellom Gudbrandsdalslågen, Romsdalen, Tafjordfjella, Stryn, Sognefjellet og Ottadalen. Etter ei lengre epoke med tamreindrift i store delar av området, bles det ein vind i retning av reetablering av villrein. Det var sterke krefter i begge leirane, og resultatet var lenge uvisst. I 1964 vart loddet kasta. Da gjekk Trio tamreinlag til avvikling, og Skjåk, med sine enorme fjellområde både sør og nord for Ottadalføret, kom med i villreinplanane. Det hadde vore arbeid godt alt sidan 1962, og nå drog dei fleste aktørane i same retning koordinert gjennom Villreinutvalet for Ottadalsområdet med den diplomatiske og entusiastiske sekretæren Øystein Mølmen, i spissen», skriver Stig Aaboen i forordet i den nye jubileumsboka.

 

Praktbok med mange bidragsytere

Den nye jubileumsboka er på 300 sider, rik på bilder, illustrasjoner og kart. Tredve forfattere har skrevet et førtitalls saker. Førsteinntrykket er udelt positivt med stor spennvidde i innhold og presentasjon. Mange av bildene er unike. Snøhetta Forlag på Lesja har stått for layout og sats.  Undertegnende liker presentasjonsformen som gir leserne ro til både å lese og studere bildene. Redaktør Per Jordhøy og de øvrige i redaksjonsrådet har gjort en utmerket jobb, innholdsmessig. Alle villreinvenner, uansett bosted, gjør klokt i å bestille denne boka. Her er det lesestoff – og opplevelser – i rikt monn!

 

Ottadalsområdet ut, Reinheimen-Breheimen inn

Nemnd og utval i Ottadalsområdet har sendt felles søknad til Miljødirektoratet. Partene er skjønt enige om at villreinområdet må bytte navn. Dersom søknaden innvilges blir dette skrivemåten om kort tid: «Reinheimen-Breheimen villreinområde», «Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen» og «Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg». Lanseringen av jubileumsboka skjedde på Sota Sæter i Breheimen.

 

Ønsker du å bestille jubileumsboka? Se her


Stig Aaboen (t. v.), leder i villreinutvalget og i boknemnda, takker Per Jordhøy for jobben han har gjort som redaktør og hovedforfatter. Foto: A. Nyaas

Stig Aaboen (t. v.), leder i villreinutvalget og i boknemnda, takker Per Jordhøy for jobben han har gjort som redaktør og hovedforfatter. Foto: A. Nyaas


Etter middagen på Sota Sæter var det visning av filmen som Eigil Reimers, Olaf Heitkøtter og Øystein Mølmen laget i 1970. Filmen handler om villrein og villreinforvaltning - og er rett og slett imponerende god! Foto: A. Nyaas

Etter middagen på Sota Sæter var det visning av filmen som Eigil Reimers, Olaf Heitkøtter og Øystein Mølmen laget i 1970. Filmen handler om villrein og villreinforvaltning – og er rett og slett imponerende god! Foto: A. Nyaas


Per Jordhøy (til venstre) og Vidar Holthe i hyggelig samtale. De hadde mye å prate om! Foto: A. Nyaas

Per Jordhøy (til venstre) og Vidar Holthe i hyggelig samtale. De hadde mye å prate om! Foto: A. Nyaas


Tverådalskyrkja (2088 m.o.h.) ruver i grenseområdet mellom Oppland og Sogn og Fjordane. Liavatnet i forgrunnen. (Sota Sæter ligger i sørenden av vatnet). Foto: A. Nyaas

Tverådalskyrkja (2088 m.o.h.) ruver i grenseområdet mellom Oppland og Sogn og Fjordane. Liavatnet i forgrunnen. (Sota Sæter ligger i sørenden av vatnet). Foto: A. Nyaas

 

villrein.no – Arne Nyaas