Registrer jaktresultat og returner kort


Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinjakta 2020 er over og nå må valdansvarlige registrere fellingsrapporter og returnere brukte og ubrukte villreinkort.

Fellingsrapporter skal registreres i hjorteviltregisteret. Link til siden finner du her: https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login

I tillegg skal fellingsresultat og villreinkort sendes villreinnemnda når jakta er avsluttet (senest innen 14 dager etter avsluttet jakt (Hjorteviltforskriftens §32). Om du ikke allerede har gjort det bør du gjøre det snarest.

Mer informasjon om hjorteviltregisteret finner du her.

For villreinområdene Hardangervidda, Skaulen-Etnefjella, Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell kan dette sendes til:

Villreinnemnda, Møsvannsveien 1149, 3660 Rjukan

villrein.no – Anders Mossing