Webinar: anbefaler nye tiltak for villrein

Onsdag 20. desember presenterer Miljødirektoratet tiltak for å bedre tilstanden til villreinen. I tillegg får vi svar på hvordan det står til i 14 nye villreinområder. 

Onsdag 20. desember presenterer Miljødirektoratet tiltak for å bedre tilstanden til villreinen. I tillegg får vi svar på hvordan det står til i 14 nye villreinområder. 

Publisert: 6.12.2023 // Tekst: Miljødirektoratet 

I april 2022 ble de ti nasjonale villreinområdene vurdert etter kvalitetsnormen for villrein. Hele seks av ti hadde dårlig kvalitet. De fire andre hadde middels kvalitet, og ingen hadde god kvalitet.

Onsdag 20. desember er resultatet for de 14 øvrige villreinområdene klart. Vi vil dermed ha et mer komplett bilde av tilstanden for villrein i Norge, i alle de 24 villreinområdene våre. Rapporten er laget av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet vil også oversende sin anbefaling om tiltak for å bedre tilstanden i de nasjonale villreinområdene med dårlig kvalitet til Klima- og miljødepartementet denne dagen, og vil presentere dette i webinaret.

De seks tiltaksplanene er for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Snøhetta, Rondane og Knutshø. Forslagene til tiltaksplanene er utarbeidet av prosjektgrupper ledet av Statsforvalteren, og ble oversendt Miljødirektoratet 1. desember.

I sin anbefaling vil Miljødirektoratet gjøre en overordnet faglig vurdering av forslagene til tiltaksplaner, og blant annet se samlet på samfunnsøkonomiske vurderinger og virkemiddelbruk.

Webinaret starter kl. 9 og vil foregå på Teams.

Program

09.00: Innledning, Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

09.10: Klassifisering av alle de norske villreinområdene, ekspertgruppa v/Christer Rolandsen

09.35: Miljødirektoratets anbefaling om tiltaksplaner