Villreinmøte på Vågslid


Villreinmøtet på Vågslid er åpent for alle. Foto: Anders Mossing

Villreinmøtet på Vågslid er åpent for alle. Foto: Anders Mossing

Torsdag 28. februar kl. 18 arrangeres et åpent møte om villrein og ferdsel i Tyrvelidhallen ved Haukeli Skisenter. Arrangementet er en del av verdiskapingsprosjektet “Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell”, i regi av verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde.

Dette er et fireårig prosjekt med målsetting om å øke kunnskap og bevissthet om villrein og villreinfjell slik at arten og leveområdene blir ivaretatt. Gjennom en rekke arrangement og tiltak ønsker man å bidra til positivitet og eierskap til villrein og villreinfjell. Kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, villreinlag og villreinnemnda er med som deltakere i prosjektet.

Arrangører er verdiskapingsprosjektet, Norsk villreinsenter Sør og Vinje kommune.

Les mer om møtet her.

Spørsmål kan rettes til Guro Sødergren eller Lena Romtveit.

villrein.no – Anders Mossing