Villreinkveld på Sunndalsporten

Den 9. februar kl. 18.00 holder organisasjonen «Bevar Dovrefjell mellom istidene» sitt årlige arrangement på Sunndalsporten. Det blir foredrag ved villreinforsker Per Jordhøy, film fra årets reinsjakt, basar, jubileumskake, kaffe og sosial mingling i anledning organisasjonens 10 årsjubileum.

«Bevar Dovrefjell mellom istidene» er en uavhengig interesseorganisasjon som ble stiftet den 1. mars 2008. Med hovedfokus på villreinens vilkår, fjelløkosystemet og bevaringen av det urørte har de engasjert seg sterkt mot det de mener er en vesentlig økt og ukritisk bruk av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilgrensende områder. De ønsker å balansere debatten og informasjonen som blir brukt i forvaltningssakene.

Per Jordhøy er rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har jobbet med villrein i en mannsalder og skrevet et stort antall populærvitenskapelige artikler og rapporter om villrein og fjellnatur. I tillegg har han skrevet og vært medforfatter på en rekke bøker om samme tema.

 

Skrevet av: Are Endal Rognes