Villreinjakta 2018

Det var en markant nedgang i antall felte rein under høstens jakt. Mye av grunnen kan forklares med lave kvoter i vårt største villreinområde, Hardangervidda, samt at bestanden i Sone 1 i Nordfjella ble skutt ut sist vinter.


Færre felte dyr, betyr mindre kjøtt i norske frysere. Foto: Anders Mossing

Færre felte dyr, betyr mindre kjøtt i norske frysere. Foto: Anders Mossing

Av en kvote på totalt 10575 dyr i Norge, ble det under høstens jakt felt 4156. Det gir en landsdekkende fellingsprosent på drøyt 39 %. Antall felte dyr er nesten 1400 mindre enn under fjorårets jakt, og vi må faktisk tilbake til 2004 for å finne et år med færre felte dyr.

Les også “Nedgang for villreinjakta” (NJFF.no).

I 2018 var antallet fellingstillatelser mer enn halvert i forhold til foregående år, nærmere bestemt 10575 kontra 22694. Hovedgrunnen er nedgangen på Hardangervidda, der det i 2018 ble tildelt 1500 fellingstillatelser, mot 9900 i 2017.

Les mer hos SSB.

Hjorteviltregisteret kan man se nærmere på tallmaterialet, og man kan også søke fram bestemte vald innenfor det enkelte villreinområde, for å se “lokal” utvikling over tid.

villrein.no – Anders Mossing