Villreinfangsten til filmen


Bilde fra filminnspillingen om villreinfangsten i Oppdal. Foto: Kristin Prestvold/Trøndelag fylkeskommune

Bilde fra filminnspillingen om villreinfangsten i Oppdal. Foto: Kristin Prestvold/Trøndelag fylkeskommune

Rundt omkring bygda Oppdal ligger mil på mil med fjell og vidder. Fjell og vidder som i dag er et jaktlandskap for “moderne” mennesker, men også et landskap der det har vært jaktet i flere tusen år. Nå har Trøndelag fylkeskommune via Kulmin bl.a. laget en film om denne historien.

Kulmin er Trøndelag fylkeskommunes strategi for digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett. I Kulmin er det produsert en rekke korte videofortellinger som har som målsetting å dramatisere og gjøre ulike deler av kulturarven mer levende.

Les mer om Kulmin og se videofortellinger her.

Vangfeltet i Oppdal er et stort gravfelt fra vikingtiden. Faktisk Norges største i sitt slag og et av de aller største i hele Nord-Europa. I en rekke graver har man funnet gjenstander som kobles til lange jakttradisjoner, deriblant pilspisser. Landskapet rundt Oppdal og Vangfeltet er forøvrig preget av en rekke fangtsminnerelaterte kulturminner, så som buestillinger og fangstanlegg. Og ettersom breer og fonner i større grad smelter frem gjennom sommeren dukker bortskutte piler og andre gjenstander opp.

Kulmin har nå produsert en videofortelling om nettopp denne historien. Filmen slippes i november, men allerede nå kan du lese mer om dette spennende temaet og få et innblikk i selve produksjonen.

Les mer på “Filminnspilling av villreinfangsten i vikingtid på Dovrefjell” (kulturminna.no).

villrein.no – Anders Mossing