Vellykket minimumstelling i Nordfjella


I denne flokken fotografert i Sone 1 i Bjøbergdalen den 2. mars var det 1450 dyr. Det viste opptellingen gjennomført av Nordfjella villreinutval. Foto: Villreinutvalet v/Harald Skjerdal

I denne flokken fotografert i Sone 1 i Bjøbergdalen den 2. mars var det 1450 dyr. Det viste opptellingen gjennomført av Nordfjella villreinutval. Foto: Villreinutvalet v/Harald Skjerdal

Etter gjennomført minimumstelling i Nordfjella ble det for noen dager siden satt sluttstrek ved 2182 dyr; 1817 i sone 1 og 365 i sone 2. Årets telling ble meget vellykket.

Nordfjella har alltid hatt “ting på stell” – og alt forvaltningsarbeid utføres “etter boka”. I tillegg er villreinutvalget flink til å informere, også via www.villrein.no. Undertegnede har i flere år hatt gleden av å ha kontakt med utvalget ved sekretær Harald Skjerdal – og han er “sikker som banken”.  Derfor “svir” det litt ekstra at det nettopp er Nordfjella som har fått, og kommer til å få kjenne, trøkken av skrantesjuka. Håndteringen så langt både av utvalg, nemnd og jegere er derimot eksemplarisk. Det lover godt, oppe i alt det andre “svarte”.

Til opplysning: Samtlige tellebilder blir tatt med høy oppløsning. “Kunsten” er å se dyr for dyr på PC-skjermen ved opptelling. Bildet under viser et utsnitt av tellebildet tatt i Bjøbergdalen:


Foto: Harald Skjerdal

Foto: Harald Skjerdal


En mindre flokk fotografert ved Fv. 50 i Stemmerdalen for noen dager siden (sone 2). Foto: Harald Skjerdal

En mindre flokk fotografert ved Fv. 50 i Stemmerdalen for noen dager siden (sone 2). Foto: Harald Skjerdal


GPS-loggen fra minimumstellingen i Nordfjella i tidsrommet 23. februar til 2. mars 2017. Logg: Harald Skjerdal

GPS-loggen fra minimumstellingen i Nordfjella i tidsrommet 23. februar til 2. mars 2017. Logg: Harald Skjerdal

Last ned tellerapporten (pdf)

 

villrein.no – Arne Nyaas