Stor jegerinteresse for møter om CWD [oppdatert]


Fullsatt sal og stor interesse for informasjonsmøtet i Aurland mandag kveld om CWD. Nemndsleder Lars Nesse ønsker villreinjegerne bosatt i Lærdal, Aurland og Årdal velkommen. Foto: A. Nyaas

Fullsatt sal og stor interesse for informasjonsmøtet i Aurland mandag kveld om CWD. Nemndsleder Lars Nesse ønsker villreinjegerne bosatt i Lærdal, Aurland og Årdal velkommen. Foto: A. Nyaas

[Artikkelen er revidert 24.8.16]

Forekomsten av sykdommen CWD (Chronic Wasting Disease) skal kartlegges. I Nordfjella villreinområde skal hodene av all felt rein, samles inn og sjekkes av Veterinærinstituttet/Mattilsynet. Det samme skal hodene av 100 rein felt på Hardangervidda og hodene av 100 rein felt i Forollhogna. Mattilsynet og Miljødirektoratet har planene klare for å teste 20 000 hjortedyr, inklusive tamrein. I tillegg skal det tas prøver av hjortedyr som blir felt under jakt i utpekte områder.

 

Sykdommen CWD ble første gang påvist i Norge på ei villreinsimle i Nordfjella i mars i år. I forbindelse med merking ble det registrert ei død simle som senere fikk sykdommen påvist av Veterinærinstituttet. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Og, CWD har aldri tidligere vært påvist i ville bestander av rein. Senere ble CWD påvist på to elger i Selbu. Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

 

To viktige informasjonsmøter

Mandag kveld var det informasjonsmøte/jegermøte i Aurland for villreinjegere fra Lærdal, Aurland og Årdal. Arrangører var Villreinutvalet for Nordfjella sammen med Villreinnemnda for Nordfjella/Fjellheimen og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Tirsdag kveld var det infomøte for villreinjegere bosatt i Hemsedal, Ål og Hol. Møtested var Torpomoen i Ål i Hallingdal.

Interessen for møtene var stor både i Aurland og i Ål. Årets jaktkvote i Nordfjella er på 900 dyr, og villreinjegerne var «sugne» på å høre hva de går til i årets villreinjakt som starter lørdag 20. august – og hva som kreves av «meg» som jeger når hodet skal leveres for sjekk og analyse.

Lars Nesse, nemndsleder i Nordfjella/Fjellheimen, samlet to fulle hus. Nesten alle villreinjegerne «på vestsida» var på plass i Aurland idretts- og samfunnshus mandag kveld, både for å lytte til orienteringene, men også for å stille spørsmål. Det samme gode oppmøtet var det på Torpomoen tirsdag kveld. I tur og orden orienterte følgende sentrale personer: Kjell Handeland (Veterinærinstituttet), Bjørnar Ytrehus (viltveterinær i NINA), Erik Lund (seniorrådgiver i Miljødirektoratet), Olav Strand (forsker i Norsk institutt for naturforskning), Kåre Rudningen (pensjonert veterinær, utvalsmedlem i Nordfjella og organisator for innsamlingen i Nordfjella) og Julie Grimstad (veterinær i Mattilsynet med særskilt ansvar for dyrehelse). Den som styrte det hele med stø hånd, var Lars Nesse, leder i nemnda for Nordfjella/Fjellheimen.

 

Kjøttet skal være trygt å spise, men…………

– Vårt budskap til jegerne i Nordfjella og ellers, er at viltkjøttet er trygt å spise, uansett utfall av prøven. Dersom prøven er positiv, med andre ord at det påvises CWD, kommer vi ikke til å trekke inn kjøttet. Uansett, vi anbefaler at dere steiner ned slakteavfallet. Dette for å være på den sikre siden. Det vanskelige med denne saken er at EU er på oss hele tiden. Tre tilfeller på kort tid, en villrein og to elger, har skapt stor oppmerksomhet. Det er ikke tillatt å sende norske hjortedyr ut i Europa – og det er innført forbud mot saltslikkesteiner for hjortevilt, men ikke for småfé. Vi har et stort spekter av regler som vi må forholde oss til, røpet Julie Grimstad.

                                                                              ………………………………..

NB, siste (24.08.2016):  En uke etter informasjonsmøtene i Aurland og Hallingdal har Mattilsynet endret holdning til bruken av kjøttet. Dersom prøven er positiv, m.a.o. at CWD påvises, har Mattilsynet bestemt at kjøttet ikke skal spises. Mattilsynet skriver følgende på sin nettside:

“- Rådene vi nå har fått fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør at vi inntar en aktiv føre-var holdning knyttet til kjøtt fra dyr som tester positivt. Vi vurderer det fortsatt slik at det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, men for å være på den sikre siden kommer vi ikke til å godkjenne at kjøtt fra dyr som tester positivt skal spises.

– CWD er en dyresykdom. Det er aldri noen mennesker som har blitt smittet, og vi forstår at det er lett å bli urolig når vi nå innfører et slikt tiltak. Men dette er et viktig føre-var prinsipp for oss, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet.

– Denne føre-var holdningen er årsaken til at vi har bestemt at dyr som tester positivt ikke skal spises. Prøvesvarene vil komme fortløpende og tar ca 2 til 4 dager”. Les mer på Mattilsynets nettside

                                                                              …………………………………..

 

“Rask prøvesjekk”

– Vi kommer til å jobbe raskt med hodene som sendes inn. Resultatet legges ut via Hjorteviltregisteret, så følg med der, oppfordret Kjell Handeland.

– Dersom resultatet er positivt, med andre ord at det påvises CWD, vil vedkommende jeger få utstedt et nytt jaktkort. Vær trygg på det. Vi har likevel håp om at dette ikke blir aktuelt, røpet nemndsleder Lars Nesse.

 

                                                                                 …………………………………………

NB. Siste nytt ang. CWD fra Nordfjella (25.08.2016): Kåre Rudningen, utvalgsmedlem i Nordfjella og organisator for innsamlingen av hoder av all felt rein i Nordfjella, sendte i kveld (25.08.2016) denne eposten til de jaktfeltansvarlige i Lærdal:

“Hei!

5 jaktdagar og 90 hjerneprøver! Dette er ein imponerande innsats av alle, grunneigarar so vel som jegerar. 
No er også ein del svar på plass, 55 so langt eg kan sjå, ingen av dei med påvist sjukdom. Og når rutinane tydelegvis er på plass, lyt me tru at svara kjem raskare i framtida. 

Mattilsynet har bestemt at kjøt frå eventuelle positive dyr skal trekkjast inn. Når, eller viss eit dyr testar positivt, blir at jegeren blir kontakta av Mattilsynet som vil be om at alt kjøt og avfall blir innlevert. For oss her i Nordfjella blir ikkje dette store endringa, bortsett frå at det me har som ei frivillig ordning, no blir eit påbod frå styresmaktene. So får me berre vone at det ikkje blir mange dyr med påvist skrantesjuke. (Det er no bestemt at det norske namnet for CWD skal vera skrantesjuke.) 

Helsing Kåre”

                                                                                     ……………………………………………….


Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet (t.v.) sammen med Olav Strand, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: A. Nyaas

Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet (t.v.) sammen med Olav Strand, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: A. Nyaas


Lars Nesse, nemndsleder i Nordfjella/Fjellheimen og arrangør av jegermøtene i Aurland og Ål. Foto: A. Nyaas

Lars Nesse, nemndsleder i Nordfjella/Fjellheimen og arrangør av jegermøtene i Aurland og Ål. Foto: A. Nyaas


Kjell Handeland, Veterinærinstituttet. Foto: A. Nyaas

Kjell Handeland, Veterinærinstituttet. Foto: A. Nyaas


Bjørnar Ytrehus, viltveterinær i NINA. Foto: A. Nyaas

Bjørnar Ytrehus, viltveterinær i NINA. Foto: A. Nyaas


Kåre Rudningen, utvalsmedlem i Nordfjella og organisator for innsamlingen av hoder av all felt rein i Nordfjella. Foto: A. Nyaas

Kåre Rudningen, utvalsmedlem i Nordfjella og organisator for innsamlingen av hoder av all felt rein i Nordfjella. Foto: A. Nyaas


Julie Grimstad, veterinær i Mattilsynet, med særskilt ansvar for dyrehelse. Foto: A. Nyaas

Julie Grimstad, veterinær i Mattilsynet, med særskilt ansvar for dyrehelse. Foto: A. Nyaas


Stor interesse og godt oppmøte også på Ål. Foto: Lars Nesse

Stor interesse og godt oppmøte også på Ål. Foto: Lars Nesse

 

villrein.no – Arne Nyaas