79 ønsker jobb som naturveileder ved Villreinsenteret på Hjerkinn

Etter at Norsk villreinsenter lyste ut to nye stillinger som naturveiledere ved Villreinsenteret på Hjerkinn, har det strømmet på med søknader. Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

Totalt kom det inn 79 søknader, hvorav mange med både relevant utdanning og erfaring.

Raymond Sørensen, daglig leder ved Villreinsenteret på Hjerkinn forteller at den store interessen for stillingene er svært gledelig og at det kom enda flere søknader enn hva han hadde forventet. I tillegg til at dette selvfølgelig er attraktive jobber i seg selv, viser det også at det er blitt populært å jobbe på Hjerkinn. Villreinsenteret har nå jobbet godt i 10 år og det er ingen tvil om at Villreinsenteret er blitt lagt merke til, noe som betaler seg nå når vi søker etter nye folk, konstaterer Sørensen.

Sentrale arbeidsoppgaver for naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Sørensen forventer at ansettelsene blir avklart i oktober.

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel