Status på skrantesjukekartleggingen

Villreinjakta har nå pågått noen uker, og flere lurer på hva status er for skrantesjukekartleggingen. Over 1200 prøver er så langt testet under villreinjakta 2017. Det er til nå kun funnet to positive tilfeller, der begge er villrein fra Nordfjella sone 1.

Miljødirektoratet har laget en oversikt over prøver tatt i de ulike villreinområdene. Tabellen under viser antall prøver registrert per 7. september 2017.


*Ingen av disse prøvene er registrert i Sett og skutt. Hvilket område prøven kommer fra er derfor antatt basert på hvilken villreinnemnd merkelappen er sendt til. Kilde: Miljødirektoratet v/Kari Bjørneraas

Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Det jobbes med å tilrettelegge Hjorteviltregisteret sin oversikt over CWD-prøver slik at prøver som jegere har registrert via Sett og skutt også blir inkludert i denne statistikken. Dette vil gi bedre oversikt over kartleggingen i Norge.

Har du levert skrantesjukeprøve, søk opp svaret på prøven med Hjorteviltregisteret sin søkefunksjon.

Trenger du hjelp til å registrere prøven på Sett og skutt, kontakt Naturdata på support@naturdata.no 
eller telefon 74 33 53 10.


Illustrasjonsfoto. Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.

Illustrasjonsfoto. Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.

 

Kilde: Miljødirektoratet v/Kari Bjørneraas kari.bjorneraas@miljodir.no

 

villrein.no / Ingrid Nerhoel