Sjekker den nyfødte kalven


Kalveprosjektet i Forollhogna pågår for andre året på rad. På denne tida av året holder bukkene seg på avstand fra fostringsflokkene, men er likevel nysgjerrige på hva som skjer. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Kalveprosjektet i Forollhogna pågår for andre året på rad. På denne tida av året holder bukkene seg på avstand fra fostringsflokkene, men er likevel nysgjerrige på hva som skjer. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Det er lite som minner om vår i høgfjellet i Sør-Norge. Men, kalvinga den pågår for fullt. For andre året på rad følger oppsynet med på det som skjer i Forollhogna. Ett av spørsmålene som rettighetshaverne – og forskerne – ønsker svar på, er om kalvinga skjer senere nå enn den gjorde for et par tiår siden.

Den andre feltperioden av i alt fem er nå gjennomført. Kristin Lund Austvik, fjelloppsyn og daglig leder i Kvikne Utmarksråd, returnerte til bygds i går. På minnebrikka hadde hun noen unike bilder av en bukkehop som var svært nysgjerrige på en av kalvene. Hva skjer her da?

I fjorårets utgave av bladet “Forollhogna” redegjøres det for dette prosjektet. Last ned artikkelen (pdf).

Se flere bilder fra kalveprosjektet på nettsida til Forollhogna villreinområde.

 

villrein.no – Arne Nyaas