Årsmelding for Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd


Hallingskarvet (foto: Per Aksel Knudsen)

Hallingskarvet (foto: Per Aksel Knudsen)

For Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har naturlig nok mye av arbeidet i 2017 handlet om skrantesjuka i Nordfjella. Det har vært alt fra informasjonsmøter og høringsuttalelser, til å komme med råd og innspill til blant annet planer for uttak av bestanden i sone 1 i Norsfjella.

Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd består en representant fra hver av de 11 kommunene som har villreinareal i Nordfjella og/eller Fjellheimen. Arealene berører de tre fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

I forbindelse med skrantesjuke-prosessen ble det opprettet en sterkt tiltrengt koordinatorstilling for kommunene, i tillegg ble det opprettet følgende sju grupper som skulle se på ulike sider ved denne prosessen: jaktgruppe, brakkleggingsgruppe, reetableringsgruppe, arbeidsgruppe for vurdering av problemstillinger rundt saltslikkestein, statlig felling, inndriving og avliving, slakting og kjøtthåndtering. Villreinutvalg og/eller -nemnd har vært representert i fem av gruppene. Gruppene har hatt tette møter og utarbeidet notater eller rapporter fra sitt arbeide.

Under jakta, som etter villreinnemndas søknad startet 10. august og varte ut oktober, ble det til sammen felt 582 dyr i sone 1. Fellingskvoten var satt til hele 1750 frie dyr. I tillegg kunne det felles en kalv i tilknytning til hvert kort. Det var gjennomgående fin jakt med forholdsvis lite skadeskyting. Jegerne fikk stor hjelp med helikoptertransport av kjøtt fra de mest avsidesliggende områdene, slik at de kunne fortsette jakta i stedet for å tenke på kjøttbæring. Under jakta ble det påvist tre dyr med skrantesjuke.

Les årsmeldinga her!


villrein.no – Fred Ivar Aasand