Ønsker mange bidragsytere


Årgang nummer 32 av årboka "Villreinen" produseres nå. Redaksjonen håper på mange bidragsytere. Blir du én av dem? Foto: Arne Nyaas

Årgang nummer 32 av årboka “Villreinen” produseres nå. Redaksjonen håper på mange bidragsytere. Blir du én av dem? Foto: Arne Nyaas

Årboka “Villreinen” har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være i handelen fra månedsskiftet mai/juni. Opplaget er på 6000 eksemplarer – og ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge. Blir du blant bidragsyterne? Vi håper det!

Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk i “Villreinen”. Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar på sin måte – og har alltid gjort det siden førsteutgaven for 31 år siden. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra. Se den store variasjonen tekstmessig og bildemessig. De 30 første årgangene av “Villreinen” er nå digitalisert og gjort nedlastbare som pdf-filer via nettportalen som du nå er inne på. Vær oppmerksom på at “Villreinen 2016” først legges ut når “Villreinen 2017” er i handelen; med andre ord ett år etter utgivelse. Hvorfor ikke sjekke? Gå inn her: http://vr.villrein.no/arkiv/

 

Ta kontakt nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i “Villreinen 2017”! Det er bare å ta kontakt med undertegnede. Send en epost til redaktør Arne Nyaas, så blir vi raskt enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse.

Dette er tidsplanen for “Villreinen 2017” (pdf)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas