Norsk villreinsenter Nord søker fagkonsulent i engasjement


Fagkonsulent Ingrid Sønsterud Myren forteller klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om arbeidet med Norsk villreinsenter Nords nyeste attraksjon, Fjellportalen.

Fagkonsulent Ingrid Sønsterud Myren forteller klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om arbeidet med Norsk villreinsenter Nords nyeste attraksjon, Fjellportalen.

Til Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker vi:

Fagkonsulent i engasjement

 

Har du lyst til å jobbe for å bedre villreinens levekår? Med base på Hjerkinn får du jobbe med bla. kvalitetsnorm for villrein, dokumentasjon av villreinens arealbruk, kursing og rådgiving om villrein.

Stiftelsen Norsk villreinsenter (NVS) ble opprettet i 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Stiftelsen Norsk Villreinsenter har to driftsenheter, en på Skinnarbu (NVS Sør) og en på Hjerkinn (NVS Nord).

Norsk villreinsenter på Hjerkinn ligger midt i smørøyet av de store verneområdene og leveområdene for villrein. Senteret er et av de største forvaltningsknutepunktene i landet, og huser i dag daglig leder, fagkonsulent, to naturveiledere og informasjonsrådgiver som alle jobber for Norsk Villreinsenter, to nasjonalparkforvaltere for Dovrefjell, to nasjonalparkforvaltere for Rondane-Dovre, naturoppsyn fra Statens naturoppsyn, daglig leder ved pilegrimssenter Dovrefjell, Dovre fjellstyre og en medarbeider fra Statens vegvesen som leder samarbeidsprosjektet Kongevegen over Dovrefjell.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Arbeide med dokumentasjon, feltoppfølging, kursing og rådgiving knyttet til kvalitetsnormen for villrein

 • Oppfølging av pågående og framtidige villreinprosjekter

 • Delta i utvikling og drift av villreinsenterets attraksjoner på Hjerkinn

 • Bidra til at villreinsenteret er et effektivt bindeledd mellom forskning, forvaltning, rettighetshavere, interesseorganisasjoner og allmennhet

 Vi søker deg som har:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis med økologi i fagkretsen

 • God faglig kompetanse innen villreinsenterets ansvarsområde

 • Relevant yrkeserfaring

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Personlig engasjement og interesse for villrein og fjellforvaltning

 • Gode samarbeidsevner og kan jobbe godt både selvstendig og i team

 • Gode språkegenskaper og både skriver og snakker godt norsk og engelsk

 • Har førerkort og ønsker å jobbe fra Hjerkinn

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Kreativt, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø

 • Høy grad av selvstendighet i utførelse av arbeidsoppgaver

 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning

 • Kontorplass på Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn

Engasjementets varighet: Prosjektet varer i første omgang ut 2023, men det jobbes for at dette skal bli en fast 100 % stilling.

Stillingsprosent under engasjementet: 100 %

Ønska oppstart: Snarest mulig.

Søknadsfrist: 20. februar

Kontakt daglig leder Raymond Sørensen ved spørsmål: 916 23 715

Mer info om Norsk Villreinsenter på  www.villrein.no

Søknad med CV og tre referanser sendes til: raymond.sorensen@villrein.no.