Ledige stillinger som naturveiledere – SØKNADSFRIST 20. AUGUST

Til Norsk villreinsenter på Hjerkinn søker vi to Naturveiledere i 100% fast stilling

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene
 • Formidle naturkunnskap i bred forstand
 • Utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell
 • Stå for kursvirksomhet og tilrettelegging
 • Delta i villreinsenterets samlede virksomhet og oppgaveløsning
 • Skoleverket og reiselivet vil være viktige målgrupper for naturveiledningen ved villreinsenteret.

Vi søker etter personer som har:

 • Interesse for og helst erfaring fra naturveiledning
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis med informasjonsfag/pedagogikk og/eller naturvitenskaplige fag i fagkretsen
 • Gode evner til samarbeid, nettverksbygging og til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode språkkunnskaper

Vi kan tilby:

 • 100% fast stilling, med arbeidsplass ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn i Dovre kommune
 • En utfordrende og spennende jobb knyttet til fjellet
 • Et godt og allsidig fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode betingelser, inkludert gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

 

For mer informasjon, kontakt daglig leder på Hjerkinn Raymond Sørensen, tlf. 91623715.

Søknad med CV sendes post.nord@villrein.no eller Norsk villreinsenter, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn.

 

Søknadsfrist er 20. augsut 2017

 

Utlysningstekst i pdf-format kan lastes ned her.

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel