Langfjellaseminaret 2018


Banner (1).gif

14. – 16. september er det igjen klart for Langfjellaseminaret på Krækkjahytta på Hardangervidda. Overskriften denne gangen er: «Demokratisk naturforvaltning», og vi spør: “Hva slags verdier har vi – Hvordan forvalter vi – Hvordan vil vi ha det i framtida?”.

Langfjellaseminaret er for alle, og i det ligger store ambisjoner. Langfjellaseminaret vil produsere ny kunnskap ved at alle mulige folk, med ulike kompetanser, møtes og utveksler kunnskap og erfaringer.

En del av filosofien til seminaret er nettopp det. At ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap. Forskere, forvaltere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte m.fl.

“Vi har et sterkt ønske om at den lokale kunnskapen, særlig erfaringskunnskapen, må fram i lyset og at den må deles og styrkes”, sier Ola Vaagan Slåtten, initiativtakeren til Langfjellaseminaret. Her skal alle stemmer høres! Både teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap skal fram, og også ulike syn på utviklinga framover og verdien av dette. “Vi håper og tror seminaret vil fungere som en møteplass for enda bedre fjellforvaltning”, sier Slåtten.

Les mer om seminaret her.

Last ned foreløpig program her.

Link til seminarets nettsider: langfjellaseminaret.no

villrein.no – Anders Mossing