Landslinje i natur og miljø


Landslinja for natur- og miljøfag på Rjukan har Hardangervidda som laboratorium, høyskoleundervisning og spennende fritidsmuligheter. Er du opptatt av natur- og miljøvern og interessert i matematikk og naturfag bør du søke!

Landslinja er et samarbeid mellom Rjukan Videregående skole, Norsk Villreinsenter Sør, Hardangervidda Nasjonalparksenter og Høgskolen i Sørøst-Norge. Her får elevene studiepoeng som teller ved innsøkning til høyskoler og universiteter. To dager i uka reiser klassen til Norsk Villreinsenter/Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu for undervisning, spesielt rettet mot høyfjellsøkologi, naturveiledning og villrein.

Les mer om landslinja.

villrein.no – Anders Mossing