Informativ animasjonsfilm om skrantesjuke

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom dyr og fra dyr til naturen? En ny animasjonsfilm fra NINA og Norsk villreinsenter skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

Det pågår i dag en omfattende prøveinnsamling fra alle felte dyr i Nordfjella villreinområde i et forsøk på å kartlegge sykdommen. Det er også startet egne innsamlingsprogram blant villrein på Hardangervidda og i Forollhogna.

Det er ingen tvil om at jegere og andre har spørsmål om og lurer på hva skrantesjuke egentlig er. Håpet er at denne filmen, som på enklest mulig vis forsøker å forklare hva denne alvorlige sykdommen er og hvordan den smitter, kan svare på noen av disse.

Se filmen øverst i denne saken eller klik her: Skrantesjuke – hva er det og hvordan smitter det?

villrein.no – Anders Mossing