Godt fellingsresultat på Norefjell-Reinsjøfjell


Norefjell-Reinsjøfjell er blant annet kjent for store og fine dyr. Arkivfoto: Øystein Landsgård

Norefjell-Reinsjøfjell er blant annet kjent for store og fine dyr. Arkivfoto: Øystein Landsgård

Resultata frå årets villreinjakt i Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde viser at av ein kvote på 350 dyr er 316 felt, med andre ord ein fellingsprosent på heile 90,3 %. Dette er godt over fjoråret som hadde ein fellingsprosent på 78,7 %. Også tidlegare år har fellingsprosenten einskilde år vore over 90%. Det erTone Besserud, leiar for Norefjell-Reinsjøfjell villreinutvalg, som kjem med desse tala.

 

villrein.no – Kjell Bitustøyl