Fotråte avdekket på Hardangervidda


For første gang er fotråte avdekket på Hardangervidda. Her er bildet fra jegeren som satte fart i undersøkelsene. Foto: Eivind Lurås

For første gang er fotråte avdekket på Hardangervidda. Her er bildet fra jegeren som satte fart i undersøkelsene. Foto: Eivind Lurås

For første gang noensinne er det avdekket tilfeller av fotråte på Hardangervidda. Det gjelder kun en innsendt prøve, men dette kan være “toppen av isfjellet”.

Fotråte (necrobacillose) er betegnelse på en sykdom forårsaket av bakterien Fusobacterium necrophorum. Infeksjonen kan ytre seg på ulike måter, hvorav betennelse i beina (fotråte) er vanligst. Bakterien er vanlig i vomma hos drøvtyggere og finnes i forskjellige varianter. Enkelte varianter har sykdomsfremkallende egenskaper. Når disse variantene skilles ut gjennom avføring kan de gi opphav til infeksjoner, f. eks på klauver hvis disse har sår eller avskrapninger. Flokkdyr som villrein er spesielt utsatt for smitteoverføring.

Dyr med fotråte blir som regel halt, pga. sår, betennelser og hevelser. Ofte vil betennelsen også omfatte ledd og beinvev. Det kan lege seg selv, men også gå over i en kronisk tilstand. Dyr som er angrepet på mer enn et bein vil som regel bukke under. Enkelte vil også kunne dø av blodforgiftning. Fotråte hos rein må ikke forveksles med fotråte hos sau som forårsakes av en annen bakterie.

Les mer om fotråte på Veterinærinstituttets nettsider.

En jeger på Hardangervidda skjøt 3 halte dyr under årets jakt. Alle hadde sårdannelser på klauvene. Jegeren sendte bilder til Norsk Villreinsenter, som i etterkant reiste inn i området for å forsøke og finne igjen klauvene for innsendelse til Veterinærinstituttet. En av de ansatte lyktes med å finne en klauv, samt to “friske klauver” som ble antatt å ha stammet fra samme fellingssituasjon. Disse ble sendt inn for analyse.

Veterinærinstituttet skriver i sitt prøvesvar at de ikke klarte å dyrke frem fotråtebakterien Fusobacterium necrophorum fra betennelsesprosessene. Høyst sannsynlig som følge av at prøvene hadde blitt liggende for lenge ute i terrenget. Allikevel er det påvist sykdomsforandringer forenlig med fotråte (nekrobasillose). Dette er det første dokumenterte tilfellet på Hardangervidda.

Les Veterinærinstituttets prøvesvar.

villrein.no – Anders Mossing