Foreslår nye forskrifter


I forslag til nye forskrifter foreslås bl.a. et generelt forbud mot saltslikkestein til ville hjortedyr. Illustrasjonsfoto: Annbjørg Sisjord/viltkamera

I forslag til nye forskrifter foreslås bl.a. et generelt forbud mot saltslikkestein til ville hjortedyr. Illustrasjonsfoto: Annbjørg Sisjord/viltkamera

Mattilsynet har nå sendt på høring forslag til endring av en generell forskrift som har som mål å hindre spredning av skrantesjuke. I tillegg kommer forslag til soneforskrift for områder med påvist skrantesjuke.

Juli 2016 ble det fastsatt en midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke. Denne ble forlenget i slutten av desember samme år. Nå kommer et forslag på høring om endringer av denne, samt å gjøre denne forskriften permanent. Endringene innebærer bl.a. forbud mot å legge ut for og saltslikkestein til ville hjortedyr i hele landet.
Les mer om den generelle forskriften her.

Mattilsynet foreslår også en soneforskrift med forbud og påbud innenfor områder som har fått påvist skrantesjuke (Nordfjella og Selbu). Her foreslås bl.a. forbud mot å sette ut saltslikkestein til alle dyr, som er tilgjengelig for hjortedyr. Det foreslås også forbud mot å flytte skrotter, kadaver og slakterester ut av sonene, samt planter og lav som er tenkt brukt til fôr til hjortedyr.
Les mer om soneforskriften her.

villrein.no – Anders Mossing