Farget caps til alle villreinjegere


Aurland fjellstyre ber samtlige villreinjegere benytte capsen som de får utdelt sammen med jaktkortet. I tillegg får samtlige villreinjegere årboka "Villreinen". Foto: A. Nyaas

Aurland fjellstyre ber samtlige villreinjegere benytte capsen som de får utdelt sammen med jaktkortet. I tillegg får samtlige villreinjegere årboka “Villreinen”. Foto: A. Nyaas

I juni i år bestilte Aurland fjellstyre 150 orange caps av Villreinrådet i Norge. Villreinjegere med fellingstillatelse på Aurland statsallmenning i Nordfjella villreinområde får også årboka “Villreinen”. – Jegerane vert oppmoda å gå med capsen under jakta, i alle høve når dei ferdast i område der det føregår mykje jakt og mange jegerar er samla, opplyser daglig leder/fjelloppsyn Harald Skjerdal i en pressemelding.

La meg få slippe å skyte deg til høsten!” Henstillingen kom fra Tore Andestad i fjorårets utgave av årboka (Villreinen 2015). Tore Andestad drifter nettstedet www.jegeropplæring.no. I artikkelen understreker Andestad at grunneiere har rett til å kreve bruk av kontrastklær. “Det store flertallet av villreinjegere vil trolig sette pris på om kortselgerne tar inn en slik bestemmelse i avtalen”, mener Andestad som i artikkelen røper at han under villreinjakt i snaufjellet sjøl holdt på å løsne skudd mot et dyr – men at han i øyekroken plutselig oppdaget en kamuflasjekledd jeger “akkurat der kula mi skulle ha gått”. Og videre: ” Jeg kjente på kvalmen og sinnet. For to år siden dybdeintervjuet jeg en jeger som skjøt jaktkameraten sin på hjortejakt. Han fortalte om femten år med psykiske og fysiske plager.”

Denne problemstillingen tar nå Aurland fjellstyre på alvor – og viser vegen for andre rettighetshavere. Det må også nevnes at Aurland fjellstyre i flere år har distribuert årboka “Villreinen” sammen med jaktkortene. Til opplysning: Villreinjaktkvoten (totalt) i 2015 var på 20860 dyr, mens salget av “Villreinen 2015” så vidt passerte 4000 eksemplarer.

Les artikkelen “Vil hindre jaktulykker med meir fargerike klede” – www.porten.no

Last ned artikkelen “La meg få slippe å skyte deg til høsten!” (Villreinen 2015)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas