Stor fagkonferanse på Røros i august


I august samles verdens ledende forskere og forvaltere av rein og moskus i verdensarvbyen Røros. Foto: Arne Nyaas

I august samles verdens ledende forskere og forvaltere av rein og moskus i verdensarvbyen Røros. Foto: Arne Nyaas

I august samles verdens ledende forskere og forvaltere av rein og moskus i verdensarvbyen Røros. Dette blir en sjelden anledning til å bli oppdatert på kunnskapsfronten og delta i diskusjoner om store og små utfordringer i tida framover.

Arctic Ungulate Conference (AUC) er en internasjonal konferanse som arrangeres hvert fjerde år, og som tematisk omfatter alle problemstillinger knyttet til villrein/caribou, tamrein og moskus. Arrangementet går på omgang mellom landene på den nordlige halvkule som har disse artene, og i år er det Norges tur. Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er hovedarrangører for konferansen, som går i dagene 16. – 21. august. Målgruppen for konferansen er både forskning, forvaltning, næringsutøvere og andre brukere.

Konferansen er lagt til Røros Hotell, og har dermed nærhet både til viktige reindriftsområder og flere av villreinområdene. Konferansens program blir organisert i sesjoner der internasjonalt ledende forskere og forvaltere i nøkkelposisjoner vil holde innledende foredrag. Onsdag 19. august vil alle deltakerne på konferansen dra på heldags ekskursjon til Dovrefjell og Norsk Villreinsenter på Hjerkinn.

Konferansen tilbyr ukesopphold med et meget godt tilbud om fullpensjon fra Røros Hotell. Det er også mulig å registrere seg for kortere opphold eller dagpakke uten overnatting for de som har lyst til å få med seg en mindre del av programmet.

Se konferansens hjemmeside http://gyroconference.event123.no/NINA/AUC/ for mer informasjon, detaljert program og for registrering. Hjemmesida vil bli løpende oppdatert i tida framover mot konferansen.