Arbeidsgruppe for to europeiske villreinregioner


Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Foto: Erik Aasheim (KLD)

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Foto: Erik Aasheim (KLD)

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøkte Norsk Villreinsenter og Hardangervidda Nasjonalparksenter tirsdag 3. juni 2014. Her lanserte hun nyheten om en arbeidsgruppe som skal jobbe med innhold i begrepet europeiske villreinregioner.

Gjennom flere år har Norges 10 nasjonale villreinområder gjennomgått regionale planprosesser, der arbeidet har dreiet seg om å avklare forholdet mellom bruk og vern av disse sentrale villreinområdene. Nå skal det opprettes to europeiske villreinregioner, en i Langfjella og en rundt Dovre-Rondane-området.

Arbeidsgruppen som ministeren har nedsatt skal konkretisere hvordan den norske og europeiske villreinhistorien kan bidra til økt verdiskaping. De europeiske villreinregionene skal ikke bli et nytt forvaltningsnivå i villreinfjellet, men bidra til økt kunnskap om villrein.

Arbeidsgruppen skal ledes av forsker Hans Olav Bråtå (Østlandsforskning). Norsk Villreinsenter skal ta seg av sekretariatsfunksjonen. Gruppen skal levere sine innspill allerede i juni 2015.