Kvotevedtak i syv villreinområder


Villrein i Forollhogna fotografert få dager før jaktstart. Foto: Arne Nyaas

Villrein i Forollhogna fotografert få dager før jaktstart. Foto: Arne Nyaas

Følgende fellingskvoter er bestemt for jakta til høsten: Hardangervidda 9000 dyr, Snøhetta 1580 dyr (Øst 1400 og Vest 180), Nordfjella 1200 dyr, Ottadalsområdet 1000 dyr, Knutshø 670, Forollhogna 700 dyr  og Fjellheimen 180 dyr.

Det er villreinnemndene som godkjenner kvoteforslagene framsatt av de respektive villreinutvalgene/årsmøtene. Vedtakene kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. Eventuelle klager skal være skriftlige og sendes via respektiv villreinnemnd.

 

villrein.no – Arne Nyaas