“Hognareinen” utgis på nytt i høst


Bladet "Hognareinen" var forløperen til årboka "Villreinen". I årene 1985 til 2003 ble bladet utgitt 11 ganger. Forollhogna villreinutvalg satser på en ny utgave i høst, denne gangen i tett samarbeid med nemnd og nasjonalparkstyre. Foto: Erik Lilleb…

Bladet “Hognareinen” var forløperen til årboka “Villreinen”. I årene 1985 til 2003 ble bladet utgitt 11 ganger. Forollhogna villreinutvalg satser på en ny utgave i høst, denne gangen i tett samarbeid med nemnd og nasjonalparkstyre. Foto: Erik Lillebakken

I perioden 1985 til 2003 ble bladet “Hognareinen” utgitt 11 ganger, samtlige med Jon J. Meli som redaktør. Utgiver var Forollhogna villreinutvalg. Bladet har vært savnet. I månedsskiftet oktober/november kommer det en ny utgave.

“Hognareinen” skapte stor oppmerksomhet da bladet ble utgitt for for første gang for 29 år siden. I fellesmøtet mellom villreinområdene på Lillehammer i juni 1985 fikk ei arbeidsgruppe i oppgave “å undersøke muligheten for et fast meldingsblad for villreinområdene”. I juni 1986 (Honne på Biri) valgte villreinområdene et felles arbeidsutvalg som i tillegg til å “drifte felles interesser på villreinsektoren” også fikk i oppgave “å gi ut et felles blad for alle villreinområdene”. I juni 1987 kom førsteutgaven av “Villreinen” med Jon J. Meli som redaktør. Sjøl fortsatte villreinutvalget i Forollhogna med egne utgivelser av “Hognareinen” i 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2001 og 2003, samtlige med Jon J. Meli som redaktør.

Initiativet til  ny-utgivelsen av “Hognareinen” kom på forsommeren i år, og målet er årlige utgivelser fra nå av. Villreinutvalget samarbeider tett med villreinnemnda og nasjonalparkstyret, og undertegnede har takket ja til redaktørjobben. Villreinen i Forollhogna-området skal ifølge initiativtagerne ” fortsatt være en viktig kjerne i formidlingen, men det er ønskelig at magasinet får et utvidet formål og innhold der kunnskap og opplevelser knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og fiske sees i sammenheng”. Målgruppene for nyutgivelsen skal være “jegere, fiskere, turgåere, grunneiere/rettighetshavere, offentlig forvaltning, turister, hytteeiere og lokalbefolkning med flere”.

Redaksjonsrådet hadde det første møtet i månedsskiftet mai/juni, og siden har ting skjedd i kjapp rekkefølge. “Hognareinen 2014” er på 84 sider og kommer i et opplag på 1500.

 

 

villrein.no – Arne Nyaas