Grimsdalsvegen nattestenges av hensyn til villrein

I et forsøk på å få reinen til å krysse vegen, vedtar Statsforvalteren umiddelbar nattestenging av Grimsdalsvegen mellom Vegaskillet og Pondarvangen for motorkjøretøy inkludert elsykkel i perioden onsdag 19. juli kl. 21.00 til onsdag 26. juli 2023 kl. 07.00. Stengingen inkluderer parkering og camping langs veien. 

Kart: Statsforvalteren i Innlandet

Publisert: 18.7.2023 // Tekst: Karina Gjerde

I begynnelsen av juli skrev vi en sak om situasjonen for reinen nord i Rondane. De har ikke klart å krysse sørover til sommerbeitene sine etter at Grimsdalsvegen åpnet for trafikk i juni. 

Les saken her

Nå har Statsforvalteren i Innlandet vedtatt å stenge Grimsdalsvegen nattestid i ei uke med håp om at villreinen skal krysse veien. Statsforvalteren i Innlandet skriver på sine sider at de har som mange andre sett med økende bekymring på situasjonen for fostringsflokkene (simler og kalver) av villrein som nå ser ut til å bli stående nord for Grimsdalsvegen, uten å greie å trekke sørover over veien. Villrein er avhengig av store leveområder.

På et hastemøte 17. juli der Dovre kommune, Dovre Fjellstyre, Gimsdalsvegen, Villreinutvalget Rondane nord, SNO, Mattilsynet, Norsk villreinsenter og Statsforvalteren var til stede, var det stor enighet om å forsøke dette tiltaket. “Dyra har det ikke bra slik situasjonen er nå, og vi må gjøre hva vi kan for at reinen skal komme seg til nye beiter og unngå sykdom. Vi trenger derfor hjelp fra alle som har planer om å oppholde seg i dette område fra 19. juli til 26. juli om å respektere kjøre- og campingforbudet i dette området.” skriver Statsforvalteren. 

Les mer om vedtaket på Statsforvalterens nettsider her

Kart over Grimsdalsveien som viser hvilken strekning som blir nattestengt fra kl. 21 - 07, mellom onsdag 19. - onsdag 26. juli. Kartet viser alternativ rute hvis du skal til Grimsdalshytta og kommer etter kl. 21. Merk at forbudet også gjelder parkering og camping langs veien. Kart: Statsforvalteren i Innlandet