Villreinen trenger dine innspill!

Det står dårlig til i de fleste av våre største villreinområder. Arbeidet med å bedre forholdene er i gang og nå ønsker både regjeringen og statsforvalterne dine innspill i denne prosessen!

Foto: Anders Mossing

Publisert: 28.4.2023 // Oppdatert: 2.5.2023 // Tekst: Karina Gjerde

Tiltaksplaner i sju nasjonale villreinområder

I fjor fikk seks av ti nasjonale villreinområder rødt lys etter kvalitetsnormen for villrein. Det må tiltak til for å bedre forholdene for reinen i disse områdene. Arbeidet med dette skal gjøres gjennom såkalte tiltaksplaner.

Statsforvalterne har fra Klima- og miljødepartementet fått oppdraget å lede arbeidet med å lage utkast til tiltaksplaner for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Rondane, Snøhetta og Knutshø. 

Flere av statsforvalterne inviterer nå alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i disse områdene. Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging, tiltak som krever endring i lovverk eller politikk, samt konsekvenser av tiltak.

Det er mulig å gi innspill frem til 1. juni. Det er mulig å sende inn flere innspill underveis.

Her kan du sende inn dine innspill for: 

Snøhetta 

Knutshø

Rondane 

Hardangervidda

 

Vi på Norsk villreinsenter er sekretariat for arbeidet. 

Du kan lese mer om arbeidet med tiltaksplaner her

Seks av ti nasjonale villreinområder har dårlig kvalitet. Figur: NINA Rapport 2126

Villrein får egen stortingsmelding

Regjeringen er i gang med arbeidet med en egen stortingsmelding for villrein. De ønsker også innspill til politikk som kan bidra med å bedre tilstanden for villreinen. 

Du kan sende inn dine innspill på e-post til postmottak@kld.dep.no, referanse: «ref. 22/3687 – innspill til stortingsmelding villrein»

Fristen er 15. mai 2023.