Vi søker daglig leder til Norsk villreinsenter Nord!

Er du en engasjert, utviklingsorientert og naturglad villreinentusiast med gode lederegenskaper? Da er det kanskje deg vi leter etter!

Foto: Anders Mossing

Publisert: 19.12.2022 // Tekst: Karina Gjerde

Som daglig leder blir du en synlig samfunnsaktør både lokalt og nasjonalt. Du må trives med en variert hverdag med et spenn av oppgaver og med en stor kontaktflate mot ulike aktører. Sammen med faglig dyktige kollegaer, skaper dere møteplasser og er en brobygger for samarbeid, kunnskapsformidling og et kraftsentrum for kompetanseheving. Du trigges av vår visjon: Villreinfjella – en europeisk arv, vårt felles ansvar, og identifiserer deg med våre verdier: Samarbeidsorientert, faglig sterk, uavhengig.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • lede og videreutvikle Norsk villreinsenter som kompetansemiljø innen villrein- og høyfjelløkologi

 • lede, drifte og utvikle Besøkssenter villrein

 • ha en aktiv rolle i å fremskaffe status og utviklingstendenser i villreinens leveområder ifm kvalitetsnormen for villrein

 • sørge for rådgiving og opplæring til ulike aktører i villrein-Norge

 • administrere og videreutvikle Norsk villreinsenter som kontorfellesskap og fagmiljø

 • bidra til samarbeid og kompetanseheving lokalt, regionalt og nasjonalt

 • ha det økonomiske og administrative ansvar for virksomheten

Som leder fremstår du som samfunnsengasjert, utviklingsorientert og er en lagbygger som motiveres av å skape resultater sammen med andre. Du har kunnskap om villreinsenterets fagområde og viser engasjement og interesse for villrein, attraksjoner og fjellforvalting. Med et strategisk tankesett ser du de store linjene, er mulighetsorientert og ser helheten i et mangfold av oppgaver. Samtidig liker du å være tett på, jobber systematisk, strukturert og har gjennomføringskraft. Du har relevant utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen naturfaglig retning. Videre har du erfaring med personalledelse og administrative oppgaver. Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetting.

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og spennende jobb knyttet til fjellet

 • Et godt og allsidig fagmiljø

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted er i hovedsak Norsk villreinsenter sin driftsenhet på Hjerkinn i Dovre kommune. Her får du en av Norges fineste utsikter fra kontoret. Daglig leder rapporterer til styret for stiftelsen Norsk villreinsenter.

Hvis dette kan være noe for deg, så send din søknad. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680, eller styreleder i NVS, Stein Lier-Hansen, tlf. 995 41 938. Headvisor kan kontaktes i all fortrolighet inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: 25.01.2023. Vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Norsk villreinsenter (NVS) er en stiftelse opprettet av Miljødirektoratet. Vårt hovedformål er å ta vare på den norske villreinen og de sørnorske fjellområdene den lever i. Dette gjøres blant annet ved å ha et sterkt fagmiljø, drive aktiv formidling og rådgiving og utvikle attraksjoner hvor vi får formidlet vårt budskap om å ta vare på villreinen.

Norsk villreinsenter har to driftsenheter: NVS Sør på Skinnarbu i Tinn kommune i Telemark og NVS Nord på Hjerkinn i Dovre kommune i Innlandet. Driftsenhetene fungerer som tverrfaglige knutepunkt.