Resultatene fra høstens strukturtelling i Snøhetta er klare

Det ble funnet 18% kalv vest i Snøhetta under høsten strukturtelling. Det er en lav kalveproduksjon, men innenfor det som er forventet. Det jobbes med å finansiere et nytt merkeprosjekt i Snøhetta så en kan lære mer om områdebruken som er i endring og hvorfor det er en negativ bestandsutvikling vest i Snøhetta.

Publisert: 10.11.2023 // Tekst: Karina Gjerde og Roy Andersen // Foto: Bjørn Sæther 

Snøhetta vest er et utfordrende område å ha full oversikt i. Dyrene går tidvis veldig spredt, og det er store arealer med mye fjell. I høst har lokale kjentfolk i samarbeid med Norsk villreinsenter lagt ned en stor innsats og lyktes med en god strukturtelling både i øst og vest i Snøhetta.

I vest ble nærmere 300 dyr filmet og fotografert og det ble dokumentert 53 kalver til sammen, altså 18% kalv. Dette bekrefter at kalveproduksjonen var lavere enn normalt, men innenfor det som kan forventes. I øst ble 676 dyr telt og her var kalveandelen høy med nærmere 23% kalv.

Den negative bestandsutviklinga i vest, med uforklarlig nedgang enkelte år, er en utfordring. Teorien er at det er enveis lekkasje av dyr fra vest over til øst i Snøhetta. Det er derfor ønskelig å følge mer med på reinen i en ny periode for å dokumentere endringer i områdebruken i hele Snøhetta villreinområde. Villreinutvalget i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter jobber med å få på plass et nytt merkeprosjekt i Snøhetta.

Flere måter å telle villrein på:

Strukturtellinger gjennomføres på høsten for å få tall på alders- og kjønnssammensetning. Gjennomføres fra bakken.

Minimumstellinger utføres på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelse.

Kalvetellinger foregår sommerstid og brukes som grunnlag for å anslå tilvekst. Fra kalvetellinger regner vi ut kalv per 100 simle og ungdyr, noe som gir oss kunnskap om andelen kalv som rekrutteres til bestandene. Kalvetellinger gjennomføres ved å fotografere fostringsflokker fra helikopter på sommeren.

Videoklipp fra kalvetelling på Hardangervidda i 2018

Video: Olav Strand, NINA

Flere måter å telle villrein på:

Strukturtellinger gjennomføres på høsten for å få tall på alders- og kjønnssammensetning. Gjennomføres fra bakken.

Minimumstellinger utføres på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelse.

Kalvetellinger foregår sommerstid og brukes som grunnlag for å anslå tilvekst. Fra kalvetellinger regner vi ut kalv per 100 simle og ungdyr, noe som gir oss kunnskap om andelen kalv som rekrutteres til bestandene. Kalvetellinger gjennomføres ved å fotografere fostringsflokker fra helikopter på sommeren.