Regjeringen kommer med stortingsmelding om villrein

Med bakgrunn i kvalitetsnormen for villrein melder regjeringen at en felles politisk plattform i form av en egen stortingsmelding for villrein må til. Regjeringen varsler også at de vil komme med tiltaksplaner for de nasjonale villreinområdene.

Foto: Olav Strand

Publisert: 10.10.2022 // Tekst: Karina Gjerde

I vår kom kvalitetsnormen for villrein og rapporten fortalte en trist historie om tilstanden for villrein i våre ti nasjonale villreinområder. Seks av ti nasjonale villreinområder hadde dårlig status og fikk rødt lys mens de resterende fire fikk gult lys.

Kvalitetsnorm for villrein for de ti nasjonale villreinområdene.

– Det er et stort behov for å forbedre forholdene for villreinen i Norge. Det er nødvendig for å sikre at arten overlever. Det er gjort mye for villreinen de siste årene, men det har ikke vært tilstrekkelig. Med stortingsmeldinga ønsker vi å involvere bredt, og løfte debatten om hvordan vi skal ta vare på villrein i fremtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en artikkel på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Strengere regulering av hytteutbygging

Tap av leveområder grunnet utbygging av veier, hytter, kraftutbygging og ferdsel er en av de viktigste truslene for villreinen. Stortingsmeldingen vil bli et tydelig signal fra staten på hvor viktig villreinen er, og hvilke prioriteringer som må til mellom de mange interessene i fjellet.

– Blant annet må vi ha strengere regulering av hytteutbygging, og vi må trolig også inn å regulere ferdsel i noen områder, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i et intervju til NRK.

Se NRK-innslaget på Dagsrevyen med statssekretær Aleksander Øren Heen og Endre Lægreid, leder i Villreinrådet her

Les mer hos regjeringen

Les mer hos NRK