Åpent møte om reetablering av villrein i Nordfjella

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell og villreinutvalget for Nordfjella inviterer 15. og 16. august til åpent møte om reetablering av villrein i Nordfjella sone 1. Dette skjer i sammenheng med det tradisjonelle jegermøtet.

Foto: Kjell Bitustøyl

Publisert: 2.8.2022

Arbeidet i reetableringsgruppa får en sentral plass i møtet, det vil bli presentert av villreinforsker Olav Strand. Under finner du sted, tid og program for de to møtene:

Aurland 15.08.2022

Stad: Gymsalen ved Aurland idretts- og samfunnshus

Tid: kl. 18.00

Hol 16.08.2022

Stad: Bygdahall, Hagafoss

Tid: kl. 18.00

Det blir enkel servering

Agenda (begge møta)

Velkomen ved Sigurd Vikesland, leiar i Villreinutvalet

18.00 Jakta 2022 Informasjon til jegerane, ved villreinutvalet

 • • Jakttider

 • • Samjakt

 • • Prøvetaking

 • • Oppsyn

 • • Transportløysingar

18.35 Matbit.

I Hol: kombinert med kortutdeling

19.00 Reetablering i Nordfjella

 • Arbeidet i Reetableringsgruppa; avvegingar og verdival – Olav Strand (NINA/Norsk villreinsenter)

 • Moglege løysingar o Plan A – Harald Skjerdal (sekretær, villreinutvalet)

 • Plan B – Bjørnar Ytrehus (veterinær, Sveriges lantbruksuniversitet)

 • Villreinnemnda sitt hovudfokus i reetableringa – Olav J Bøthun (nestleiar, Villreinnemnda)

 • Perspektiv frå Nasjonale styresmakter Miljødirektoratet v. Kari Bjørneraas og Mattilsynet v. Julie Grimstad.

 • Open post: spørsmål og innspel til reetableringa. Panel av innleiarane.

Ordstyrar: Sigmund Tveitehagen (medl. Reetableringsgruppa, tidl. leiar Villreinutvalet)

Vel møtt!

Villreinutvalet for Nordfjella og Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell