Vi du ha sommerjobb som naturveileder?

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker etter fire naturveiledere for sommersesongen 2023. 

Foto: Martin I. Dalen

Publisert: 1.2.2023 // Tekst: Karina Gjerde

Som naturveileder er du i kontakt med mennesker som søker informasjon om villrein og annen flora og fauna på Dovrefjell. I tillegg driver du formidling om vern av natur og historien knyttet til fjellet. De fire naturveilederne vil veksle mellom tre ulike arbeidssteder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Naturveiledning ved Besøkssenter villrein og vårt utkikkspunkt viewpoint SNØHETTA
 • Naturveiledning for grupper
 • Naturveiledning i felt ved og på Moskusstien i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark
 • Formidling og markedsføring i sosiale medier
 • Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Opplæring
 • Husvære ved behov

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God formidlingsevne
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, men gjerne flere språk
 • Naturfaglig bakgrunn
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Erfaring med SOME

Førerkort kl. B er nødvendig i stillinga.

For nærmere opplysninger kontakt naturveileder Kristin Gansmo Brenna, kristin.brenna@villrein.no tlf. 482 626 02. Spørsmål knyttet til praktiske gjøremål i jobben kan stilles til naturveileder Roy Duvier, tlf. 47 941 369 39, roy.duvier@villrein.no

Felles oppstart er 12. juni for alle fire naturveiledere, sommersesongen 2023.

 • Stilling 1 og 2 avslutter 15. august
 • Stilling 3 avslutter 15. september
 • Stilling 4 avslutter 16. oktober

Det er viktig at du opplyser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Søknad med CV sendes innen 22. februar 2023 på epost til post.nord@villrein.no

Viewpoint SNØHETTA er en populær attraksjon der naturveiledere er til stede for turister gjennom hele sommeren. Naturveileder er også på plass ved Besøkssenter villrein der det bl.a. finnes rekonstruerte fangstanlegg, bueskytebane og flytårn som forteller om Hjerkinn skytefelts historie i tillegg til Norges største naturrestaurering. Naturveiledning ved Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalparks tilrettelagte Moskussti fra Grønbakken og Kongsvold blir også en viktig oppgave sommeren 2023. Les mer om Besøkssenter villrein her

Foto: Ketil Jacobsen

Norsk villreinsenter (NVS) er en stiftelse opprettet av Miljødirektoratet. Vårt hovedformål er å ta vare på den norske villreinen og de sørnorske fjellområdene den lever i. Dette gjøres blant annet ved å ha et sterkt fagmiljø, drive aktiv formidling og rådgiving og utvikle attraksjoner hvor vi får formidlet vårt budskap om å ta vare på villreinen.

Norsk villreinsenter har to driftsenheter: NVS Sør på Skinnarbu i Tinn kommune i Telemark og NVS Nord på Hjerkinn i Dovre kommune i Innlandet. Driftsenhetene fungerer som tverrfaglige knutepunkt.