Ledig stilling ved Norsk villreinsenter Sør

Vi søker naturveileder 100% fast stilling ved Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu.

Publisert: 16.6.2022

Da vår naturveileder går over i annen stilling, søker vi nå etter en ny kollega, kanskje det er deg? Du har kunnskap og stort engasjement for fjell og villrein, og er også en dyktig formidler med praktisk-pedagogisk utdannelse. Du vil få som hovedoppgave å planlegge og gjennomføre naturveiledningsarbeidet ved vårt kontor. Digital formidling gjennom sosiale medier og nettsider vil også bli en del av din nye hverdag. I tillegg vil du også bli engasjert med aktuelle villreinfaglige oppgaver. Alt arbeid i tett dialog og i samarbeid med kollegiet ved kontoret spesielt, men også innad i stiftelsen generelt.

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet høsten 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Norsk villreinsenter har i dag kontorer på Hjerkinn og på Skinnarbu.

Din nye arbeidshverdag? Foto: Rebecca Strand

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

•     drive naturveiledning og formidling for ulike grupper, herunder skoleverket

•     delta i prosjekter som omhandler formidling og villrein

•     innholdsproduksjon og digital naturveiledning til våre kommunikasjonskanaler

•    delta i senterets øvrige oppgaver

Vi ønsker deg som:

•      har naturfaglig utdannelse og PPU

•      har erfaring med formidling og evner å skape engasjement

•      har god faglig kompetanse innen villreinsenterets arbeidsområde

•      har gode kommunikasjonsevner

•      har god digital forståelse og interesse for kommunikasjon via sosiale medier

•      trives ute sommer og vinter

•      har personlig interesse for villrein og fjellforvaltning

•      er selvgående, men samtidig god til å samarbeide

•      har førerkort

Arbeidssted for stillingen er for tiden villreinsenterets lokaler på Skinnarbu i Tinn kommune. Norsk villreinsenter Sør har i dag et team på syv personer. I tillegg er to fjelloppsyn fra Statens Naturoppsyn, en verneområdeforvalter og en sekretær for villreinnemndene i Hardangerviddaområdet samlokalisert ved senteret. I samme bygg ligger også Hardangervidda Nasjonalparksenter med tre ansatte.

Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår, spennende arbeidsoppgaver, i tillegg til et kreativt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

Skriftlig søknad og CV sendes peter.koller@villrein.no innen 1. juli 2022.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Peter C. A. Köller på e-post eller tlf. 95300640.