Vår nye logo er bedre tilpasset dagens bruk på små mobilskjermer og symboliserer reinflokken, gjennom en simle som passer på kalven sin.

Ofte er det reinsbukker med store gevir som blir brukt i logoer.  Logoen vår skal vise at reinen lever i flokk og passer på hverandre. Derfor består den nye logoen vår av ei simle med kalven sin.  

 

Hvorfor ny logo?

I 2022 er det små mobilskjermer som gjelder, derfor trengte vi en logo som er godt synlig og enkel å bruke.

Det er Trollbinde i samarbeid med Headspin som har utviklet vår nye logo og profil.