Norsk villreinsenter er Årets Fjellgeit!

Publisert: 1.6.2023 // Tekst: Karina Gjerde og Kamilla Rust // Foto: Karina Gjerde

Vi på Norsk villreinsenter er stolte og glade for å ha mottatt nyheten om utmerkelsen fra Norsk Fjellfestival! Årets Fjellgeit er en pris som deles ut til en person eller en organisasjon som gjennom sitt engasjement har satt fokus på de positive sidene ved å ferdes i fjell og natur. Prisen deles ut av Norsk Fjellfestival i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT), og tidligere mottagere av prisen er blant annet Dronning Sonja, Cecilie Skog, Arne Næss, Stein P. Aasheim og Harvest Magazine. Vi er svært ydmyke over å være en del av dette selskapet. 

Norsk Fjellfestival skriver følgende om hvorfor vi mottar prisen: 

“Norsk Fjellfestival er en pådriver og inspirator for å få flere folk til fjells. Kanskje må friluftsfolket se på sin egen bruk av fjellet. Det som er uproblematisk med et fåtall fjellvandrere, kan bli en utfordring hvis alle følger oppfordringen om å komme seg til fjells. Men de største truslene, både mot villreinen og den fjellnaturen vi verdsetter kommer fra andre kanter: klimaendringer og arealtap til hyttebyer, skianlegg og kraftutbygging mm. Dette er problemstillinger som angår alle som er glad i å ferdes i fjellet.

Tilstanden til villreinstammene i Norge er viktig, enten man er reinsjeger, fjellvandrer eller bare erkjenner betydningen av et velfungerende økosystem.”

Norsk fjellfestival ønsker å gi oss prisen for vårt arbeid med å gjøre kunnskap om villrein tilgjengelig. Gjennom naturveiledning til alt fra barnehager og studenter til byråkrater og politikere. Vi er glade for dette tydelige signalet om at fjellfolket også ser problemene villreinen står ovenfor og er med å bidrar i vår felles dugnad om å passe på at både vi og villreinen har sunne økosystemer også i fremtiden. 

Norsk fjellfestival arrangeres i år for 25. gang og er det største og viktigste enkeltarrangementet i Norge for mennesker som setter pris på fjell og friluftsliv. Festivalen finner sted 1. – 8. juli på Åndalsnes. 

Les mer om årets festival og se programmet her

Årets fjellgeit deles ut på Tindestua 6. juli og vi gleder oss stort!