Norsk villreinsenter Sør søker naturveileder
til tidsbegrenset engasjement

Publisert: 03.07.2024 

Vi ser etter en person med god formidlingsevne, naturfaglig bakgrunn og et stort smil.

Naturveilederen vil være med en erfaren naturveileder i gjennomføringen av Norsk villreinsenter sitt Nordfjellaprosjekt. I prosjektet drar naturveilederne til alle kommunene rundt Nordfjella (Hol, Ål, Hemsedal, Lærdal og Aurland) og tilbyr en dag med naturveiledning til alle 6. klassene. Temaet for naturveiledningen er villrein og elevene deltar i mange aktiviteter der de blant annet lærer om villreinens biologi, historie og utfordringer. Prosjektet ble opprettet som en følge av saneringen av villreinen i Nordfjella sone 1 på grunn av CWD.

Arbeidsoppgaver
 • Naturveiledning om villrein for elever på mellomtrinnet
 • Opp- og nedrigging av utstyr
 • Transport av utstyr mellom undervisningssteder
Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen naturveiledning, naturfag og/eller andre relevante fag
 • Praktisk pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Erfaring med naturveiledning, formidling og/eller undervisning er ønskelig
Egenskaper
 • Kreativ formidler
 • Stor formidlingsglede
 • Hjerte og interessert for natur

Legg ved både søknadsbrev og CV når du søker på stillingen.

Vi tilbyr
 • Opplæring og veiledning fra naturveileder
 • Travle og innholdsrike dager
 • En arbeidsplass ute i storslåtte omgivelser

Arbeidsperioden er 21. august til 6. september med helg og mandag fri. Stillingen er timebasert, og det er timelønn etter avtale. Det vil være en del reising i arbeidsperioden. Losji på reise dekkes av arbeidsgiver. Diettgodtgjørelse etter statens satser.

Intervjuer vil holdes fysisk eller digitalt i uke 31 og 32.

Søknadsbrev og CV sendes til kamilla.rust@villrein.no innen 26. juli 2024.