Mattilsynet og Miljødirektoratets anbefaling om kampen mot skrantesjuke

Mattilsynet og Miljødirektoratet vil fortsatt bruke ordinær jakt som det primære virkemiddelet i kampen mot skrantesjuke. Samtidig anbefaler de å redusere antall voksne bukker i vinter dersom det er praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig. Det er opp til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet å vurdere om uttaket skal gjennomføres.

Foto: Kjell Bitustøyl

Publisert: 15.11.2023 // Tekst: Karina Gjerde

Direktoratenes anbefalinger er:

  • at skrantesjuke på Hardangervidda så langt som mulig håndteres gjennom ordinær jakt, med tiltak for å effektivisere jakta

  • ekstraordinære uttak av bukk 2,5 år og eldre i vinter, når forholdene ligger til rette for dette

  • minst mulig forstyrrelser av fostringsflokker med simler, ungdyr og kalv under et eventuelt ekstraordinært uttak

Last ned anbefalingene i sin helhet her

Direktoratene skriver på sine sider at grunnen til at de anbefaler å ta ut villreinbukker, er at andelen voksne bukker på Hardangervidda bør tas ned for å redusere risikoen for smitte. Bakgrunnen for dette tiltaket er kunnskap fra forskning. Voksne bukker antas å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å bli smittet som voksne hunndyr.

– I tråd med den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe så har Mattilsynet og Miljødirektoratet kommet frem til en felles anbefaling. Vi mener at ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet, men dersom det er praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig, er det viktig å redusere antall voksne bukker i vinter. Vi har en adaptiv tilnærming til håndteringen av skrantesjuke. Det betyr at anbefalinger og tiltak justeres når ny kunnskap blir tilgjengelig. Vi vil derfor bestille en oppdatert rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som vil gi grunnlag for fremtidige anbefalinger fra direktoratene i årene som kommer. Anbefalingen som nå er gitt er gjeldende for 2023, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Jakt er avgjørende 

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet sier at jakta er avgjørende i kampen mot skrantesjuke og at det ikke vil være mulig å bekjempe sykdommen uten den viktige innsatsen fra jegere og lokal villreinforvaltning. Hun peker likevel på at det er en utfordring å klare å ta ut nok bukk med ordinær jakt alene, og derfor kommer anbefalingen om et ekstraordinært uttak av bukk i vinter.

Det er Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet som skal vurdere om uttaket skal gjennomføres. Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer den politiske beslutningen.  

Innspill fra dialogprosess ledet av Norsk villreinsenter

Innspill fra arbeidsgruppa for videre forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda har veid tungt, skriver Miljødirektoratet og Mattilsynet. Arbeidsgruppa har bestått av folk fra lokal villreinforvaltning, tamreinnæring og forskere med bakgrunn fra både økologi og veterinærmedisin.  Vi på Norsk villreinsenter ledet denne dialogprosessen.

Les arbeidsgruppas anbefaling her

Les nyhetssaken hos Miljødirektoratet her