Invitasjon til høstmøte om forvaltning av villreinen på Hardangervidda

Hardangervidda villreinutval og Villreinnemnda for Hardangervidda inviterer til villreinmøte for Hardangervidda villreinområde på Geilo resort lørdag 26. november.

Foto: Anders Mossing

Publisert: 10.11.2022

Høstmøtet er åpent for alle interesserte og blir et dagsmøte uten overnatting. Formålet er informasjon og dialog mellom rettighetshavere, fjellstyrer, forvaltning og forskning, samt andre med interesse for villrein.

Tema på årets møte blir oppsummering av årets villreinjakt og skrantesyke med mer.

Last ned invitasjon og fullt program her!

Påmeldingsfrist er 14. november og påmelding sendes til:

Tlf. 906 51 504 / e-post: sel@noreuvdal.no

Vel møtt!