Invitasjon til høstmøte på Hardangervidda

Foto: Kjell Bitustøyl

Hardangervidda villreinutval vil med dette invitere til villreinmøte for Hardangervidda villreinområde på Dr. Holms Hotell på Geilo 17. – 18. november.

Publisert: 30.10.2023 

 Høstmøtet er åpent for alle interesserte. Formålet er informasjon og dialog mellom rettighetshavere, fjellstyrer, forvaltning og forskning, samt andre med interesse for villrein. 

Tema på møtet blir oppsummering av årets villreinjakt, tiltak for å bedre forholdene for villreinen og skrantesyke – jf. program. under

Pris: 

  • Enkeltrom fredag til lørdag inkl. middag fredag og frokost, lunsj, møte lørdag – kr. 2.695,- 
  • Dobbeltrom per person – kr. 2.395,- 
  • Dagpakke møte lørdag inkl. lunsj – kr 695,- (gjelder de som ikke overnatter). 

Tlf. 906 51 504 // e-post: sel@noreuvdal.no 

Program

18. november på Holms Hotell på Geilo

10.00 – 10.05: Velkommen. 

10.05 – 10.25: Fellingsresultat og oppsummering av jakta. Villreinutvalet v/ Svein Erik Lund 

10.25 – 11.00: Resultater fra kalve- og strukturtelling 2023. Planlagt GPS-merking, organisering tellinger, ansvar ulike prosjekter mm. NINA v/ Olav Strand 

11.00 – 11.30: Oppsynet rapporterer fra jakta. Statens naturoppsyn v/ Sveinung H. Olsnes 

11.30 – 11.50: Kaffepause 

11.50 – 12.30: «Rettferdig og bærekraftig forvaltning av reinens landskap.» NIVA v/ Frode Sundnes. 

12.30 – 13.30: Lunsj 

13.30 – 14.00: Kartlegging av motorferdsel Hardangervidda. NVS v/ Lena Romtveit. 

14.00 – 14.30: Tiltaksplan villrein HV – presentasjon av forslag. Statsforvalteren i Oslo og Viken v/ Olav T. Haaverstad 

14.30 – 15.00: Stammestørrelse og arealbruk villrein. NMBU v/ Reidar Borgstrøm. 

15.00 – 15.30: Pause 

15.30 – 16.00: «Å leve med skrantesyke?», NIBIO v/ Bjørn Egil Flø. 

16.00 – 16.15: «Redd villreinen» – presentasjon av stiftelsen v/ Sverre Skogen og Jan Henning L’Abée-Lund 

16.15 – 16.30: Pause 

16.30 – 16.50: Status skrantesyke, forekomst og risikovurdering mm. Mattilsynet. 

16.50 – 17.30: «Videre håndtering av skrantesyke mm». Klima- og Miljødepartementet.