Gondol inn i Hardangervidda villreinområde

På tross av Vestland fylkeskommunens vedtak om å verne leveområder for villrein og stor uenighet lokalt har fylkesutvalget vedtatt bygging av gondol fra Odda sentrum opp til fjellet Rossnos og villreinens leveområder på Hardangervidda. Villreinens siste håp er en innsigelse fra Statsforvalteren.

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Publisert: 3.11.2022 // Tekst: Karina Gjerde

Fylkesutvalget går inn for bygging av gondol

19. oktober stemte et knapt flertall (ni mot åtte) i fylkesutvalget i Vestland fylkeskommune for å bygge en gondolbane fra Odda Sentrum opp til fjellet Rossnos på Hardangervidda. Hardanger Lift er tiltakshaver. Dette vedtaket kommer på tross av at det i villreinutredningen som er en del av planprogrammet for prosjektet kommer frem at utbyggingen vil ha svært alvorlige konsekvenser for villrein.

Uenighet lokalt

Saken har skapt stor debatt og uenighet lokalt. Redaktør av lokalavisa Hardanger Folkeblad sier til NRK at det knapt går en dag uten at prosjektet blir diskutert av befolkningen. Frontene står mellom de som mener prosjektet kan bidra til både økt antall arbeidsplasser og bosatte, i tillegg til økt turisme. På den andre siden er det hensyn til natur og villrein som brukes som argumenter. Fylkesvaraordfører Natalia Golis i Vestland fylkeskommune uttaler til NRK at hun mener at partiene nå har brutt eget vedtak, da fylket har et overordnet mål om å verne villreinens leveområder på Hardangervidda. «Villreinen blir allerede jaget av veibygging, boliger og hytter. Dette er bare enda et svik mot vårt internasjonale ansvar for utrydningstruet villrein.»

Rødt lys for seks nasjonale villreinområder

Statforvalteren er villreinens siste håp

Nå gjenstår det bare å vente til fristen 18. november for å se om Statsforvalteren leverer innsigelse på saken. Da kan den løftes opp til departementsnivå for en ny vurdering.

Denne måneden kom også Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartmentet med en bestilling om tiltaksplaner for villrein på Hardangervidda og de resterende nasjonale villreinområdene som endte med rødt lys i kvalitetsnormen i vår. Om villreinen på Hardangervidda som allerede sliter med dårlig kondisjon, skrantesjuke, arealtap og klimaendringer også skal få nye utfordringer med gondol og ytterligere økt ferdsel gjenstår å se.

 Les NRKs artikkel om saken her

Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda

Nytt tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda