Gikk du glipp av årets fagdager?

I år ble Villreinrådets fagdager filmet slik at du kan få med deg alle innleggene selv om du ikke hadde mulighet til å delta.

Foto: Anders Mossing

Publisert: 8.6.2022

Fagdagene 2022 fant sted på Spidsbergseter Resort med Rondane som bakteppe. Kvalitetsnormen for villrein var et brennhett tema og mange lurer på hva veien videre nå blir. Ballen ligger hos Klima- og miljødepartementet og statssekretær Aleksander Øren Heen deltok på fagdagene. Han kom ikke med noen konkrete tiltak per nå. Han presiserte at det videre arbeidet ikke skal styres av KLD alene, men utvikles i samarbeid med lokale ressurser. Han sa også at tiltaksplaner kan være en mulighet på kort sikt, men signaliserte at han ønsker å tenke større, og nevnte en stortingsmelding for villrein til å forankre arbeidet i. Utover dette fikk vi også innlegg om blant annet lærdom fra tamreinforvaltningen, reetablering i Nordfjella, CWD og dyrehelse. Vi ble også bedre kjent med Rondane og Sølnkletten villreinområder. Utfordringene for villreinen står dessverre i kø, men heldigvis er engasjementet stort, dette kan du se i alle innleggene i lenkene under:

 

Endre Lægreid, leder i Villreinrådet, startet det hele og loset oss trygt igjennom programmet for dagene.

Se åpningen her

Første post på programmet var å bli bedre kjent med Rondane og Sølnkletten villreinområder og da fikk vi høre spennende foredrag fra lederne i villreinutvalgene for områdene.

Se Hans Olav Arnekleivs presentasjon av Rondane Nord her

Se Inge Asphougs presentasjon av Rondane Sør her

Se Christian P. Mathiesens presentasjon av Sølnkletten her

Villreinforum Rondane-Sølnkletten presenterte også sitt arbeid for å få til bedre samarbeid og større gjennomslagskraft for villreinen i disse områdene.

Se Jan Olav Solstads presentasjon av Villreinforum Rondane her

Kvalitetsnormen for villrein var selvsagt også et tema på fagdagen, og leder for arbeidet Christer Rolandsen fra NINA dro oss igjennom rapporten.

Se presentasjonen av kvalitetsnorm for de ti nasjonale villreinområdene her

Neste poster på programmet var siste nytt fra Miljødirektoratet etterfulgt av oppdatering fra Norsk villreinsenters arbeid.

Se nytt fra Miljødirektoratet ved Vemund Jaren her

Se nytt fra Norsk villreinsenter ved Anders Mossing og Karina Gjerde her

Etter dette fikk vi et interessant innblikk i tamreinforvaltningen, og så nærmere på hva vi i villrein-verden kan lære herifra.

Se Øystein Holand, professor ved NMBU, sin presentasjon her

Tor Punsvik avrundet dag 1 med et innlegg om en spennende ide om “ReinRosa” som kan bidra til mer villreinvennlig verdiskapning.

Se Tor Punsvik her

Statssekretær Aleksander Øren Heen fra Klima- og miljødepartementet startet dag 2 med å dele sine tanker rundt oppfølging av kvalitetsnormen. Statssekretæren svarte også på spørsmål fra salen.

Se statssekretær Aleksander Øren Heen fra KLD her

Hjorteviltregisteret har kommet med nye funksjoner og muligheter, så disse ble vist frem.

Se Ane Johansen Tangvik fra Naturdata her

DNT deltok også på fagdagene og tema for deres presentasjon var hva DNT gjør for å ta hensyn til villreinen i fjellet. Her fikk vi også se en ny funksjon på UT.no hvor man nå kan sette inn varsler på eksempelvis områder/hytter hvor det er kalving for å tydelig kommunisere at man bør ferdes varsomt.

Se Jan Erik Reiten fra DNT om verdiskapingsprosjektet til DNT og villreinhensyn i virksomheten.

Reetableringen i Nordfjella jobbes det også med og Bjørnar Ytrehus fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø forklarte på pedagogisk vis de komplekse utfordringene man står ovenfor her. Bjørnar gikk også inn på hans anbefalinger om veien videre ut fra sin fagkompetanse og erfaring.

Se Bjørnar Ytrehus fra VKM her

Etter funnet av en bukk med CWD på Hardangervidda i 2020 har forvaltningen endret seg. Endre Lægreid, leder i Hardangervidda villreinnemnda gikk igjennom hvordan bestandsforvaltningen er nå i tillegg til en sterk oppfordring til alle områder og jegere om hvor viktig det er å teste dyr for CWD.

Se Endre Lægreid fra Hardangervidda villreinnemnd her

Veterinær og forsker Malin Rokseth Reiten presenterte også hennes forskning på vilthelse og fotråte hos villrein. Hun oppfordret også alle som kommer over villrein med mulig fotråte til å sende inn prøver.

Se Malin Rokseth Reiten fra Veterinærinstituttet her

Siste post på programmet var spørsmålsrunde hvor salen fikk mulighet til å stille spørsmål til alle foredragsholderne gjennom fagdagene.

Se spørsmålene som dukket opp her