Forsinket tilkomst til fjellet?

Tiltak som utsatt åpning av veier inn i fjellet bidrar til ro for villreinen i kalvingstiden.

Foto: NINA Autokamera

Publisert: 26.5.2023 // Tekst: Kamilla Rust

Nå er det kalvingstid for villreinen og ro for dyrene er spesielt viktig.

Simlene trenger store områder for kalving, for å unngå forstyrrelser og da de ofte trekker unna flokken for å kalve og ha de første døgnene i fred med kalven. I tillegg har simlene tært på oppsparte fettreserver og muskelmasse gjennom hele vinteren, og er avhengig av godt beite for å få i seg ny og proteinrik næring når melkeproduksjonen kommer i gang. Normalt finnes disse kalvingsområdene i høytliggende sørvendte lier med tidlig framvekst av groe, men når våren kommer sent trekker gjerne reinen lengre ned i terrenget for å finne beite og skjul der i kalvingstida. Dette er også observert i år.

På Hardangervidda ligger flere av disse områdene utenfor verneområdene og de er det kommunen som forvalter. Derfor vil det i stor grad være opp til kommunen å regulere tilkomst og bruk av disse områdene i kalvingstida.

Minst mulig forstyrrelse er helt sentralt for at simle og kalv få ro i en svært sårbar periode. Simla er ekstra var for forstyrrelser og kan da flykte fra den nyfødde kalven, som er helt avhengig av simla. Uro kan også føre til at simle og kalv må bruke tid og krefter på forflytting, heller enn å få i seg næring.

Takk for at du bidrar til at villreinen får ro i kalvingstida!

Vil lære mer om hvordan villreinen bruker Hardangervidda? Da kan du ta en titt på kartfortellingen for Hardangervidda.