En av utfordringene for villreinen øst i Snøhetta

Publisert: 11.8.2023 // Tekst og foto: Karina Gjerde

Inne i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark finner vi Stroplsjødalen. Et område med mye trafikk av både turister som ønsker å se moskusen på Dovrefjell og folk som går turer fra hytte til hytte. Denne dalen er også et viktig område for villreinen i Snøhetta som må krysse over her når de skal fra sommerbeiter i Oppdal og Sunndalsfjella over til sensommer- og høstbeiter i Dovre og Lesja. Villrein skyr lukten av mennesker og vil kvie seg for å krysse områder med mye menneskelig ferdsel.

Se Espen Rusten i Statens naturoppsyn (SNO) forklare hva som skjer i Stroplsjødalen: